Wiadomości

Parlamentarne rozmowy o budżecie

Parlamentarne rozmowy o budżecie

- Testujemy propozycje, które złożyliśmy w czerwcu – mówił komisarz ds. budżetu i programowania finansowego J. Lewandowski podsumowując Konferencję KE d.s. Unijnych Parlamentów UE (COSAC).
Zawodówki popularne i nieatrakcyjne

Zawodówki popularne i nieatrakcyjne

W całej Europie około 50 proc. uczniów wyższych klas szkół średnich uczestniczy w kształceniu i szkoleniu zawodowym, które stanowi najpopularniejszy wybór po okresie nauki obowiązkowej.
Uruchomić obywatelską energię

Uruchomić obywatelską energię

Dalsze wysiłki na rzecz ułatwiania działalności osób, które bezinteresownie pomagają innym - taką uroczystą deklaracją zakończyła się konferencja "Europa aktywnego obywatelstwa: wolontariat".
Raport o stanie Unii

Raport o stanie Unii

- Sytuacja jest poważna, ale istnieje rozwiązanie dla obecnego kryzysu. Europa ma przed sobą przyszłość – mówił w Strasburgu na forum Parlamentu Europejskiego szef KE José Manule Barroso.
Studia z przeszkodami

Studia z przeszkodami

Zagraniczni studenci pragnący podjąć studia w UE nadal napotykają na trudności z powodu nierównomiernego wdrożenia odpowiednich przepisów – wynika ze sprawozdania KE.
Usunąć „szklany sufit”

Usunąć „szklany sufit”

Więcej kobiet z wykształceniem biznesowym, więcej kobiet w zarządach spółek – o tym, jak osiągnąć ten cel, rozmawiałaz przedstawicielami europejskich szkół biznesu Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości.
Bardziej spójna polityka kryminalna

Bardziej spójna polityka kryminalna

233 mln euro – to łączny koszt ponoszony przez społeczeństwo na skutek przestępczości na terytorium UE. Z tegorocznego badania Eurobarometru wynika, że zwalczanie przestępczości jest dla Europejczyków priorytetem.
Bezpieczniejsze Schengen

Bezpieczniejsze Schengen

Czasowe przywrócenie kontroli granicznych na obszarze strefy Schengen będzie wymagało decyzji na poziomie europejskim, a nie krajowym – proponuje KE, która przedstawiła plan usprawnienia zarządzania strefą.
Połowy w Bałtyku w 2012r.

Połowy w Bałtyku w 2012r.

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2012. W oparciu o opinie naukowe Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) dorsza bałtyckiego i śledzia (zachodniego stada śledzia i stada śledzia w Zatoce Botnickiej).