Wiadomości

Pomoc państwa dla sektora turystyki zatwierdzona

Pomoc państwa dla sektora turystyki zatwierdzona

KE zatwierdza polski program o wartości 21 mln euro mający na celu zrekompensowanie sektorowi turystyki strat poniesionych w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na granicy polsko-białoruskiej.
Dialog społeczny na wielu poziomach

Dialog społeczny na wielu poziomach

Dialog społeczny jest podstawową cechą europejskiej społecznej gospodarki rynkowej, jednak liczba członków związków zawodowych maleje, a w wielu sektorach nie prowadzi się rokowań zbiorowych.
Nowy ład dla owadów

Nowy ład dla owadów

Głównym priorytetem jest poprawa ochrony owadów zapylających i usunięcie przyczyn spadku ich liczebności.
Talenty dla regionów

Talenty dla regionów

Mechanizm wspierania talentów będzie pomagał regionom UE borykającym się z przyspieszonym spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym.
Handel dla klimatu

Handel dla klimatu

Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich inaugurują „Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu”.
3 mld euro dla Ukrainy

3 mld euro dla Ukrainy

Wypłata pierwszych 3 mld euro z maksymalnie 18 mld euro wsparcia makrofinansowego uzgodnionego w grudniu pokazuje, że Komisja Europejska działa z najwyższą szybkością i determinacją.
Ochrona praw podstawowych na granicach UE

Ochrona praw podstawowych na granicach UE

„Artykuł 4: stop torturom i nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy” – to nazwa europejskiej inicjatywy obywatelskiej, którą właśnie zarejestrowała Komisja Europejska.
Kampus EIT

Kampus EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) inauguruje „Kampus EIT” – nową inicjatywę służącą ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowację z przedsiębiorczością.
Ocena europejskich staży

Ocena europejskich staży

Staże mogą być doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego i wejścia na rynek pracy, a dla pracodawców także okazją do przeszkolenia przyszłych pracowników.