Zespół

Katarzyna Huńko

kierowniczka EUROPE DIRECT Gdańsk 

Katarzyna jest mgr ekonomii, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Bankowej.

Z projektami i funduszami unijnymi jest związana zawodowo od początku ich funkcjonowania w Polsce. Jest autorką, koordynatorką i ekspertką merytoryczną w wielu projektów społecznych.

Jako obywatelka Unii Europejskiej oraz euroentuzjastka z przyjemnością pogłębia swoja wiedzę z zakresu integracji europejskiej, celów, działań i założeń UE oraz jej państw członkowskich. Chętnie rozmawia na te tematy z młodymi ludźmi, z którymi pracuje w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Najbardziej interesuje ją praktyczny wymiar przynależności do UE oraz jej wpływ na codzienne życie zwykłych obywateli.  

W życiu prywatnym stara się podążać za swoimi pasjami. Nie lubi schematów, nakazów i utartych ścieżek. Stara się żyć na własnych warunkach. Podróżuje po świecie, ratuje stare meble od zapomnienia, kolekcjonuje polskie szkło artystyczne. Chce nauczyć się gry na perkusji oraz nurkowania z butlą.

Malwina Kozłowska

konsultantka EUROPE DIRECT Gdańsk

Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Malwina jest magistrem geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS. W 2019 roku zrealizowała wolontariat w obozie dla uchodźców na wyspie Chios w Grecji oraz 3-miesięczny wolontariat w Meksyku w Domu Migranta tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Pozwoliło jej to na uświadomienie sobie jak ważna jest zarówno praca ze społecznością lokalną, jak również promowanie wartości Unii Europejskiej, współpraca instytucji oraz wspólne zaangażowanie różnych instrumentów, aby ulepszyć politykę migracyjną.

W EUROPE DIRECT Gdańsk zajmuje się przede wszystkim pracą ze społecznością lokalną. Jest także koordynatorką Domu Sąsiedzkiego Jaśkowa 7 oraz instruktorką tańca i stretchingu.

Justyna Kiermasz

konsultantka EUROPE DIRECT Gdańsk

Justyna jest magistrem historii o specjalizacji dzieje kultury europejskiej oraz studiów
podyplomowych z zarządzania instytucjami kultury na UKW.

Była koordynatorką Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus+, obecnie jest
konsultantką w EUROPE DIRECT Gdańsk oraz ekspertem merytorycznym projektów realizowanych
przez Stowarzyszenie Morena.

Z chęcią dzieli się swoją widzą o wolontariacie europejskim oraz prowadzi zajęcia, razem z wolontariuszami
Europejskiego Korpusu Solidarności, na tematy unijne oraz o możliwościach mobilnych dla młodych ludzi.

Jej pasją jest taniec, dobra książka, zwłaszcza historyczna, zajęcia manualne oraz wycieczki piesze i
rowerowe.