Organizacja Prowadząca

01

Stowarzyszenie Morena swoją działalność rozpoczęło w 2002 roku. Od 2003 roku pełniło funkcję Ośrodka Regionalnego Programu „Młodzież w działaniu”,  a od 2014 roku Programu „Erasmus+”. W 2004 roku zaczęło prowadzić Regionalny Punkt Informacji młodzieżowej Eurodesk, a od 2009 roku Punkt Europe Direct Gdańsk. Od lat zajmujemy się udzielaniem wsparcia młodym aktywnym osobom, liderom młodzieżowym poprzez szkolenia, regranting oraz informacje.

Wśród projektów zrealizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie Morena na szczególną uwagę zasługują następujące działania:

– projekt innowacyjno-testujący w ramach PO KL 

– Czas na Młodzież

– Akademia Seniora

Pomorski Ośrodek Regionalny Programu UE „Erasmus+”

Targi CZAS NA MŁODZIEŻ

Wolontariat Europejski.