Wiadomości

Jak pokonać bezrobocie?

Jak pokonać bezrobocie?

- Gwałtowny wzrost bezrobocia w całej Unii jest najbardziej dotkliwym społecznym przejawem kryzysu gospodarczego – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej podczas trójstronnego szczytu społecznego w Brukseli.
Czas na kolejne etapy rozszerzenia

Czas na kolejne etapy rozszerzenia

Komisja Europejska rekomendowała dziś otwarcie negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą oraz przyznanie Serbii statusu państwa kandydującego.
Wolność słowa w sieci

Wolność słowa w sieci

Wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes powołała grupę wysokiego szczebla, której zadaniem będzie przedstawienie zaleceń dotyczących poszanowania, ochrony, wspierania i promowania wolności i pluralizmu mediów w Europie.
Pacjent ma prawo wiedzieć

Pacjent ma prawo wiedzieć

Pacjenci chcą wiedzieć coraz więcej na temat leków i mieć większą kontrolę nad tym, w jaki sposób są leczeni. Jednocześnie coraz większa ilość dostępnych materiałów utrudnia weryfikację wiarygodnych informacji n.t. leków

UE przeciw karze śmierci

10 października to Światowy i Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci. Jej zniesienie to jeden z głównych celów unijnej polityki w zakresie praw człowieka.
Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z UE spotkają się w Brukseli w dniach 10-13 października, aby wymienić się pomysłami, jak pobudzać konkurencyjność i wzrost gospodarczy oraz tworzyć nowe miejsca pracy.
Młodzież i przedsiębiorczość

Młodzież i przedsiębiorczość

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) zaprasza do Krakowa na trzydniową konferencję pt. Youth and Entrepreneurship – Drivers of Innovation (Młodzież i przedsiębiorczość – motory innowacji, 19-21.10).
Spójny rozwój Europy

Spójny rozwój Europy

Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych w zakresie polityki spójności na lata 2014−2020. Nowością będą m.in. umowy partnerskie z poszczególnymi krajami członkowskimi, co pozwoli na powiązanie konkretnych działań z celami strategii Europa 2020.
Weź udział w Webminariach

Weź udział w Webminariach

Zaplanuj swój udział w seminariach on-line www.dotacje.naszemiasto.pl. Od poniedziałku do piątku można posłuchać ekspertów i zadać pytania dotyczące dotacji dla firm w regionach i wielu innych.
Tydzień dla firm

Tydzień dla firm

"Czy unijne MŚP wychodzą z kryzysu?" – to temat raportu Komisji Europejskiej, który został poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom w 2010 r.