Konkurencyjność cen energii
W związku z coraz to większym uzależnieniem UE od importowanej energii potrzeba konkretnej strategii, która pozwoli promować interesy energetyczne UE w skali międzynarodowej. Ceny energii nieustannie rosną z powodu rywalizacji o dostawy ropy, gazu i węgla z zagranicy oraz zakłóceń w ich dostawach. Dlatego też UE stara się temu zapobiec inicjatywą KE , która zakłada zastosowanie metod zabezpieczenia dostaw:

• zwiększenie przejrzystości − kraje UE powinny wymieniać się informacjami na temat zawieranych przez siebie umów międzynarodowych dotyczących energii,
• ujednolicenie podejścia do krajów partnerskich i sformułowanie wspólnego stanowiska na forum organizacji międzynarodowych,
• budowanie wszechstronnych partnerstw w dziedzinie energii z najważniejszymi krajami partnerskimi.

Wymienione wyżej działania wchodzą w skład strategii „Energia 2020”, której celem jest promowanie ograniczenia zużycia energii oraz jej racjonalnego wykorzystywania, a także zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, zapobieganie niedoborom i wspieranie rozwoju gospodarczego. Porozumienia z Azerbejdżanem i Turkmenistanem w sprawie gazociągu transkaspijskiego oraz nowe partnerstwo z krajami położonymi na południowym brzegu Morza Śródziemnego dotyczące projektów z zakresu energii odnawialnej to jedne z bieżących priorytetów UE. Podejście to zakłada też położenie większego nacisku na ułatwienie krajom rozwijającym się dostępu do zrównoważonej energii.