670mln euro dla naukowców
Wybrane, pionierskie projekty z całej Europy będą obejmować szerokie spektrum tematów, poczynając od badań nad szczególnymi właściwościami biologicznych materiałów czy nad wpływem hałasu ulicznego na ludzkie zdrowie, na roli mediów ekonomicznych w kryzysie finansowym kończąc.

– Granty ERC są obecnie niezwykle pożądane, także wśród młodych badaczy, którzy często mają problem ze zdobyciem odpowiednich środków. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, iż ERC będzie kontynuowało finansowanie “najlepszych z najlepszych”. Tylko w ten sposób możemy uczynić Europę bardziej konkurencyjną na światowej scenie i przyczynić się do tworzenia Innowacyjnej Unii – skomentowała tegoroczną edycję europejski komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn.

– Znaczny wzrost liczby złożonych w tym roku aplikacji nie jest zaskoczeniem. Potwierdza on jedynie ciągłe zapotrzebowanie na środki z ERC, przy czym jakość naukowa projektów pozostaje bardzo wysoka. Naszym zadaniem jest inwestycja w najbardziej obiecujące talenty w Europie, które, szczególnie w okresie kryzysu finansowego, są kluczem do przyszłego prosperity w UE. Do tej pory ERC dofinansowało w Europie ponad 2200 badaczy i ich przełomowych prac, spośród których wiele już teraz przynosi efekty. Zadaniem, jakie musimy postawić sobie w przyszłości jest również przyciągnięcie jak największej ilości czołowych talentów zza oceanu – opisała sytuację przewodnicząca ERC prof. Helga Nowotny.

W porównaniu do poprzedniej edycji programu “ERC Starting Grant” znacząco wzrosła liczba aplikantów – z 2873 do 4080 (wzrost o 42%), podczas gdy całkowity budżet wzrósł o 15%. Granty z ERC są otwarte dla wszystkich dziedzin badań. Podczas tego naboru 46% aplikacji zostało zaakceptowanych w kategorii “nauki ścisłe i inżynieria” (Physical Sciences & Engineering), 35% w “naukach przyrodniczych” (Life Sciences), a 19% z zakresu “nauk społecznych i humanistycznych” (Social Sciences & Humanities). Średni wiek kandydatów i kandydatek (odsetek kobiet wynosi 21%) to 37 lat i reprezentują oni 38 różnych narodowości. Wybrani kandydaci będą prowadzić swoje badania na uniwersytetach lub w ośrodkach badawczych w 21 krajach na terenie całej Europy. Ponadto w tym roku aż 17 naukowców przeniosło się ze swoim grantem ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Jako że założeniem ERC jest ściąganie większej ilości zagranicznych badaczy, na przyszłe lata opracowywana jest w tym zakresie specjalna strategia.

Najwięcej aplikantów zgłosiło się z Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech, najwięcej wybranych projektów pochodzi z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Granty dla Polaków
W latach 2007-2011 z Polski wysłano 540 propozycji projektów, spośród których zaakceptowano 10 (8 w kategorii Starting Grants i 2 w kategorii Advanced Grants). Łączna suma grantów dla Polski wyniosła około 15,6 milionów euro. Siedem dotyczyło nauk ścisłych, dwa – nauk przyrodniczych i jeden nauk społecznych i humanistycznych. Ponadto granty otrzymało 6 Polaków pracujących dla zagranicznych ośrodków.

W 2011 r. spośród 480 projektów wybranych przez KE, zaledwie dwa pochodzą z Polski (jeden w dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii, drugi – nauk biologicznych):

Garstecki Piotr – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk – Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology.
Nowotny Marcin – International Institute of Molecular and Cell Biology – Structural studies of Nucleotide Excision Repair

Plasujemy się w tej sytuacji na 18. miejscu (spośród 21 krajów biorących udział w projekcie).

European Research Center

Założona w 2007 roku przez Unię Europejską ERC jest pierwszą paneuropejską organizacją, która ma na celu finansowe wspieranie badań, jak również stymulowanie rozwoju naukowego w Europie. To najnowszy, pionierski element Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Dysponuje budżetem 7,5 miliardów euro na lata 2007-2013.

Do jej beneficjentów należą najlepsi i najbardziej kreatywni europejscy badacze.
Fundusze ERC rozdzielane są w ramach dwóch programów. ERC Advanced Grants jest skierowany do liderów w dziedzinie nauki, podczas gdy ERC Starting Grants ma za zadanie wspieranie młodych, innowacyjnych zespołów. Finansowanie projektów może wynieść maksymalnie 2 miliony euro dla Starting Grants lub 3,5 miliona dla Advanced Grants.

Listy wybranych naukowców można znaleźć pod poniższymi linkami:

Social Sciences and Humanities: http://erc.europa.eu/pdf/erc_2010_stg_results_sh
Life Sciences: http://erc.europa.eu/pdf/erc_2010_stg_results_ls
Physical Sciences and Engineering: http://erc.europa.eu/pdf/erc_2010_stg_results_pe

Statystyki dotyczące Starting Grant 2011:
http://erc.europa.eu/pdf/erc_2010_stg_statistics

Więcej informacji:

Informacja prasowa ERC nt. wyników naboru w ramach Starting Grant 2010
http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Press_release_StG2010_results.pdf

Statystyki Starting Grant 2010: http://erc.europa.eu/pdf/Statistics_StG2010.pdf

Wybrane projekty finansowane przez ERC w ubiegłych latach:
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=562

Strona ERC : http://erc.europa.eu