35 mln na innowacje
Wnioski wybrane w zeszłym roku dotyczyły m.in. nieinwazyjnej metody naprawiania nieszczelności w rurociągach wodnych, akustycznych paneli wyprodukowanych przy użyciu gumy ze zużytych opon i służących tłumieniu hałasu pociągów, wewnętrznych paneli ulegających biodegradacji, umożliwiających ograniczenie masy samolotu o 15 proc., procesu fermentacji pozwalającego na odzysk CO2 w browarach, a także systemu prefabrykowanych domów wytworzonych z lokalnie uzyskanych materiałów odnawialnych (drewno i słoma).42 projekty obejmują szeroki zakres innowacji środowiskowych posiadających jedną wspólną cechę: wszystkie przyczyniają się do ochrony naszego cennego środowiska naturalnego, jednocześnie dowodząc o konkurencyjnym charakterze europejskich przedsiębiorstw.

– Te ekoinnowacje są wspaniałym źródłem inspiracji. Ukazują one bardziej ekologiczny, a jednak niezwykle udany sposób prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że zasoby finansowe udostępnione na 2011 r. wynoszą 38 mln euro – czyli o 3 mln więcej niż w zeszłym roku – a jednocześnie w dalszym ciągu zbyt mało, by pokryć rosnące potrzeby w tym zakresie powiedział europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

W ramach zaproszenia do składania wniosków w 2010 r. przedłożono 287 wniosków, co stanowi 42 proc. wzrost w porównaniu z 2009 r. Około 66 proc. uczestników i beneficjentów reprezentuje małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Celem finansowania ekoinnowacji w ramach CIP jest promowanie nowych produktów, usług i procesów, w których wykorzystuje się mniej zasobów naturalnych, a także w których powstaje mniej odpadów, emisji i substancji zanieczyszczających.

Propozycje projektów, na które w ramach zaproszenia do składania wniosków w 2011 r. udostępniono 38 mln euro, powinny dotyczyć obszaru priorytetowego – ochrony zasobów wodnych – a także recyklingu materiałów, trwałego budownictwa, sektora produkcji napojów i żywności oraz ekologicznego biznesu. Termin składania wniosków upływa 8 września 2011 r. Wymogiem jest wkład projektu w europejską wartość dodaną.

Kontekst

Ekoinnowacje – będące głównym elementem Planu działań w dziedzinie technologii środowiskowych (ETAP) – stanowią ekologiczny aspekt programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), a ich całkowity budżet na okres 2008-2013 wynosi ok. 200 mln euro.

Projekty w zakresie ekoinnowacji charakteryzują się znacznym uczestnictwem małych i średnich przedsiębiorstw, z których większość nie była nigdy wcześniej beneficjentem unijnego finansowania.

Dodatkowe informacje:

Lista 42 projektów wybranych do finansowania w ramach zaproszenia do składania wniosków w 2010 r. oraz analiza wniosków

Informacje na temat zaproszenia do składania wniosków w 2011 r. oraz sposobu składania wniosków

Ekoinnowacje w ramach programu CIP