Migracja: spotkanie w Brukseli

Szef KE decyzję o nadzwyczajnym spotkaniu podjął pod konsultacjach z liderami kilku państw. Jego zdaniem, obecnie widać potrzebę większej współpracy, pogłębionych konsultacji i szybkich działań operacyjnych.

Spotkanie liderów odbędzie się w najbliższa niedzielę w Brukseli w godz. 16.00-19.00, poprzedzi je roboczy obiad. Głównym celem nadzwyczajnego szczytu jest ustalenie wspólnych ram działania, które mogłyby zostać natychmiast wprowadzone w życie.

Oprócz przedstawicieli Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Rumunii, Serbii i Słowenii, zaproszenie przesłano również do Przewodniczącego Rady Europejskiej, luksemburskiej prezydencji w Radzie UE oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. W spotkaniu wezmą także udział reprezentanci Frontexu (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskie) oraz Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

 

Więcej informacji: