Migracja: spotkanie w Brukseli

Migracja: spotkanie w Brukseli

Migracja: spotkanie w Brukseli

W związku z rosnącą liczbą uchodźców i migrantów docierających do UE przez Zachodnie Bałkany przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwołał nadzwyczajne spotkanie przywódców państw i rządów. W niedzielę 25 października w Brukseli wezmą w nim udział m.in. delegacje Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Rumunii, Serbii i Słowenii.
Kryzys uchodźców: Komisja wskazuje drogę naprzód

Kryzys uchodźców: Komisja wskazuje drogę naprzód

Komisja Europejska, reagując na gwałtowny wzrost fali migrantów w państwach członkowskich przygotowała działania priorytetowe na następne sześć miesięcy. Przewodniczący Juncker zaprezentował je podczas wczorajszego nadzwyczajnego szczytu głów państw i przedstawicieli rządu państw członkowskich.