Fundusze na rozwój

Fundusze na rozwój

Fundusze na rozwój

Fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSiI) powinny wspierać unijne strategie na rzecz wzrostu, plan inwestycyjny oraz priorytetowe obszary wyznaczone przez Komisję Europejską – przypomina wiceprzewodniczący Jyrki Katainen. W okresie 2014-2020 EFSiI mają być przeznaczane głównie na cztery kluczowe sektory: badania naukowe i innowacje, technologie cyfrowe, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i małych przedsiębiorstw.
Solidarni z Francuzami

Solidarni z Francuzami

W samo południe w poniedziałek 16 listopada urzędnicy Komisji Europejskiej, w tym pracownicy Przedstawicielstwa KE w Polsce, uczcili minutą ciszy ofiary zamachów terrorystycznych w Paryżu. Dyrektor Przedstawicielstwa wpisała się również - w imieniu całego Zespołu - do księgi kondolencyjnej Ambasady Francji w Warszawie. W piątek wieczorem w serii ataków w stolicy Francji zginęło ponad 130 osób. Zespół Europe Direct - Gdańsk solidaryzuje się z rodzinami ofiar i całym narodem francuskim.
Miliardy na transport

Miliardy na transport

Po raz drugi kraje UE mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów transportowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Do wykorzystania jest ponad 7,6 mld euro. Dla krajów kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności zarezerwowano 6,5 mld euro. Jednym z największych beneficjentów może być Polska, która w ramach całego CEF ma szansę na ponad 4 mld euro.
Przemysł bliski nauce

Przemysł bliski nauce

Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Przemysłu, Elżbieta Bieńkowska, uczestniczyła 3 listopada 2015 roku w otwarciu Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych konsorcjum Polonia Aero w Zielonce koło Warszawy. - Współdziałanie przemysłu, nauki i usług stanowi istotę Strategii Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej – podkreślała Bieńkowska.
Równa praca, równa płaca

Równa praca, równa płaca

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn lub różnica pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracy wynosi w UE 16,4 proc. Oznacza to, że kobiety muszą przepracować 59 dni więcej, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn. 2 listopada br. wyznacza symboliczny moment, w którym kobiety zaczynają pracować za darmo. Tego dnia obchodzimy Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń.
Rolnictwo na Saharze

Rolnictwo na Saharze

Leżący na Saharze Niger zamieszkuje 16 mln osób, z czego 80 proc. żyje na obszarach wiejskich. Mimo niesprzyjających warunków, jednym z głównych obszarów gospodarki jest rolnictwo. Dzięki dialogowi i współpracy, przy wsparciu Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacje producenckie zaczęły odgrywać kluczową rolę w tworzeniu polityki rolnej Nigru, a także w walce z ubóstwem i poprawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Od 2017 roku koniec roamingu

Od 2017 roku koniec roamingu

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego, który na sesji plenarnej w Strasbourgu zaakceptował porozumienie z czerwca br. w sprawie ostatecznego zakończenia naliczania opłat roamingowych. Ma to nastąpić w połowie 2017 r. PE przyjął nowy pakiet telekomunikacyjny, zawierający również m.in. przejrzyste zasady regulujące prawa dostępu do internetu.
Migracja: spotkanie w Brukseli

Migracja: spotkanie w Brukseli

W związku z rosnącą liczbą uchodźców i migrantów docierających do UE przez Zachodnie Bałkany przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwołał nadzwyczajne spotkanie przywódców państw i rządów. W niedzielę 25 października w Brukseli wezmą w nim udział m.in. delegacje Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Rumunii, Serbii i Słowenii.
Turcja po stronie Unii

Turcja po stronie Unii

Jesteśmy zadowoleni z porozumienia z Turcją dotyczącego połączenia wysiłków zakresie rozwiązywania trwającego kryzysu migracyjnego – mówił na zakończenie szczytu w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk. – Ciągle jednak nie zebraliśmy potrzebnych nam funduszy, które powinny dostarczyć państwa członkowskie – podkreślał przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. Choć spotkanie szefów państw i rządów koncentrowało się na kryzysie uchodźczym, to rozmawiano także o sytuacji w Syrii i Libii.
Gaz bez granic

Gaz bez granic

- Dzięki temu połączeniu będziemy zdecydowanie silniejsi podczas negocjacji z dominującym dostawcą gazu do UE – powiedziała premier Ewa Kopacz. W Brukseli odbyła się ceremonia podpisania umowy o udzieleniu dotacji na budowę gazociągu międzysystemowego, który po raz pierwszy w historii połączy sieci Polski i Litwy. Zakończy to długotrwałą izolację państw bałtyckich oraz dostarczy energii potrzebnej do pobudzenia dynamicznego rozwoju gospodarczego w regionie.