Wiadomości

Ochrona ekosystemów morskich

Ochrona ekosystemów morskich

Komisja Europejska proponuje zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i dążenie do stworzenia neutralnego dla klimatu sektora rybołówstwa i akwakultury.
Wodór odnawialny

Wodór odnawialny

Komisja Europejska zaproponowała szczegółowe przepisy określające, czym jest wodór odnawialny w UE, przyjmując dwa akty delegowane wymagane na mocy dyrektywy ...
Czytaj więcej