Młodzi, zdolni, nagrodzeni

Trzy pierwsze nagrody o wartości 7 tys. euro zdobyli: Sanath Kumar Devalapurkar z USA, Lukas Stockner z Niemiec oraz Michał Bączyk i Paweł Piotr Czyż (na zdjęciu). Polacy przedstawili projekt z dziedziny fizyki: Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego. Oprócz nagrody pieniężnej laureaci zostali zaproszeni do udziału w corocznym Międzynarodowym Forum Młodych Naukowców w Londynie.

Podczas ceremonii wręczenia nagród, Carlos Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji, powiedział: – Serdecznie gratuluję nagrodzonym młodym naukowcom! Dobrze jest zobaczyć, jak wiele młodych talentów wzbogaci starsze pokolenia naukowców, aby pomóc nam znaleźć nowe odpowiedzi na wyzwania przyszłości.

Trzy drugie miejsca zajęli reprezentanci z Austrii, Rosji i Polski. Dominika Katarzyna Bakalarz i Joanna Michalina Jurek zdobyły uznanie jury projektem z dziedziny medycyny: Origami BioBandage – Multipotencjalny bioimplant oparty na nanowłókninie o powierzchni zmodyfikowanej przez komórki macierzyste. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest 5000 euro oraz miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Milano-Bicocca.

Trzecie miejsca zajęły autorzy prac z Nowej Zelandii, Niemiec i Estonii.

Ponieważ ceremonia rozdania nagród odbyła się podczas wystawy światowej EXPO 2015 w Mediolanie obchodzonej pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”, postanowiono przyznać dodatkowe nagrody w kategorii “Żywność”. Wśród zwycięzców znalazł się projekt Polki Sary Berent Badanie wpływu działania olejków eterycznych na wybrane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe pod kątem zastosowania jako środki ochrony roślin.

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez EIROFORUM, zdobyła Paulina Małgorzata Drożak za projekt Badanie zależności pomiędzy anomalią temperatury na Ziemi i wybranymi cechami aktywności słonecznej. W nagrodę odwiedzi Europejskie Obserwatorium Południowe w Chile.

Tegoroczna edycja EUCYS była największą ze wszystkich dotychczasowych. Do konkursu zostały zgłoszone 103 projekty z 39 krajów (państw członkowskich UE, państw stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020 oraz państw trzecich).

Wszystkie projekty biorące udział w EUCYS wygrały wcześniej konkurs na poziomie krajowym i obejmowały szerokie spektrum dziedzin nauki: biologię, fizykę, chemię, informatykę, nauki społeczne, ochronę środowiska, matematykę, medycynę. Tegoroczne jury pod przewodnictwem dr Liny Tomasella z Obserwatorium Astronomicznego w Padwie składało się z 22 naukowców z różnych krajów.


KONTEKST

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej został zorganizowany po raz pierwszy przez Komisję Europejską w 1989 r., aby wspierać współpracę i wymianę doświadczeń między młodymi naukowcami oraz aby dać im możliwość prowadzenia działań badawczych pod opieką najwybitniejszych naukowców z całej Europy.

Konkurs ma na celu wspieranie działań prowadzonych w państwach uczestniczących zmierzających do zachęcania młodych ludzi do studiowania nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz wyboru kariery naukowej. Liczba młodych uczestników wzrosła z 53 osób w pierwszym konkursie w 1989 roku do 169 osób w tegorocznej edycji. Jest to pierwszy rok, w którym liczba dziewcząt biorących udział w konkursie była tak wysoka. Udział kobiet w konkursie odzwierciedla szerszy problem niskiego odsetka kobiet reprezentujących nauki ścisłe. W tym roku 39 proc. uczestników stanowiły kobiety.

Laureaci pierwszej nagrody otrzymali po 7 tys. euro, a projekty, które uplasowały się na drugiej i trzeciej pozycji otrzymały odpowiednio po 5 tys. i 3,5 tys. euro. Wśród innych przyznanych nagród znalazły się wyjazdy na Międzynarodowe Forum Naukowe dla Młodzieży w Londynie i na Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Młodzieży w Sztokholmie, nagrody od sponsorów prywatnych, jak również nagrody od ośrodka badawczego Komisji Europejskiej – Wspólnego Centrum Badawczego, od paneuropejskiej organizacji badawczej Eiroforum oraz od Europejskiego Urzędu Patentowego.

Więcej informacji:

Oficjalna strona tegorocznej edycji konkursu

Lista wszystkich nagrodzonych projektów

Informacje o konkursie