Młodzi, zdolni, nagrodzeni

Młodzi, zdolni, nagrodzeni

Młodzi, zdolni, nagrodzeni

Była fabryka pociągów w Mediolanie, Fabbrica del Vapore, tętni w ostatnich dniach życiem. 169 młodych naukowców w wieku od 14 do 20 lat zaprezentowało tam swoje projekty. Był to ostatni etap 27. edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS), zakończonego dzisiaj podczas ceremonii wręczenia nagród. Wśród laureatów są Polacy.
Pomoc dla 12 mln bezrobotnych

Pomoc dla 12 mln bezrobotnych

Komisja Europejska proponuje nowe podejście do osób długotrwale bezrobotnych. Obecnie to grupa aż 12 milionów ludzi w całej Europie. KE proponuje m.in. indywidualną i szczegółową ocenę wskazującej na potrzeby oraz możliwości każdej osoby pozostającej bez pracy dłużej niż 18 miesięcy, a także umowę o integracji zawodowej, która będzie zawierać plan powrotu na rynek pracy.
Nauka bez radykalizmu

Nauka bez radykalizmu

KE i państwa członkowskie apelują o zacieśnienie współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r., w szczególności o propagowanie idei włączenia społecznego w europejskich szkołach. Chodzi o przeciwdziałanie radykalizacji postaw po atakach w Paryżu i Kopenhadze. - Musimy jak najszybciej poprawić dostęp do edukacji we wszystkich naszych społecznościach – powiedział komisarz Tibor Navracsics.