Żółta kartka za nielegalne połowy
Komisja Europejska zintensyfikowała swoje działania w zakresie zwalczania nielegalnych połowów na całym świecie, ostrzegając osiem państw trzecich, że mogą zostać uznane za państwa niewspółpracujące w dziedzinie walki z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowami NNN). Są to Belize, Fidżi, Gwinea, Kambodża, Panama, Sri Lanka, Togo i Vanuatu.

Dzisiejsza decyzja jest pierwszą tego rodzaju. Podkreślono w niej, że wymienione państwa nie podejmują wystarczających działań w celu zwalczania nielegalnych połowów. W decyzji przedstawiono konkretne niedociągnięcia, takie jak brak dialogu lub brak działań prowadzących do usunięcia niedociągnięć w zakresie monitorowania i kontroli połowów oraz nadzoru nad nimi, a także określono możliwe działania naprawcze. Na obecnym etapie decyzja nie obejmuje środków mających wpływ na handel. O decyzji powiadomiono przedmiotowe osiem państw, zapewniając im wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi i podjęcie działań w celu poprawy sytuacji. Komisja przygotowała również plany działań dla poszczególnych państw. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, Unia może podjąć dalsze działania, które mogłyby objąć środki w zakresie handlu, takie jak zakaz sprzedaży produktów rybołówstwa do UE.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: – To nie czarna lista, tylko żółta kartka. Chcemy, aby państwa te były naszymi partnerami w walce z nielegalnymi połowami. Chcemy, aby poprawiły systemy prawne i systemy kontroli zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Ale chcemy również wysłać sygnał dla całego świata, że UE nie toleruje połowów NNN – działalności przestępczej, która szkodzi utrzymaniu społeczności rybackich i niszczy zasoby rybne. Należy z nią walczyć wszelkimi sposobami.