Znak dziedzictwa
Wybrane miejsca to: Park Archeologiczny Carnuntum, zrekonstruowana dzielnica rzymskiego miasta znajdująca się w Bad Deutsch-Altenburg w Austrii; średniowieczna siedziba gildii w Tallinie (Estonia), stuletni pałac pokoju w Hadze oraz obóz Westerbork, nazistowski obóz przejściowy z drugiej wojny światowej w Hoodhalen, również w Holandii.

Znak jest sposobem na zwrócenie uwagi na miejsca, które odegrały znaczącą rolę w historii, kulturze i rozwoju Unii Europejskiej, a także pokreślenie ich wymiaru europejskiego poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Ostatecznym celem znaku dziedzictwa europejskiego jest wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej.Komisja przyzna wspomnianym obiektom formalny status w styczniu 2014 r.

Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. kultury, powiedziała: – Składam gratulacje pierwszym obiektom, które otrzymały nowy znak dziedzictwa europejskiego. Wierzę, że ta inicjatywa ma wystarczający potencjał, by stać się jednym z najbardziej udanych i popularnych programów organizowanych przez UE. Ma ona istotny wymiar edukacyjny, w szczególności w odniesieniu do osób młodych, które będą miały możliwość lepszego zrozumienia historii Unii Europejskiej poprzez jej związek z obszarami symbolicznymi. Oczekujemy kolejnych ciekawych wniosków w nadchodzących latach.

W ramach decyzji ustanawiającej znak i kryteria jego przyznania , do wyznaczenia stosownych obiektów w 2013 r. zakwalifikowało się pięć państw członkowskich UE (Austria, Estonia, Dania, Luksemburg i Holandia). Państwa te wskazały łącznie dziewięć obiektów kwalifikujących się do otrzymania znaku. Panel europejski, składający się z 13 niezależnych ekspertów z dziedziny kultury ocenił następnie wszystkie wnioski w oparciu o uzgodnione kryteria; do najważniejszych z nich należą: europejskie znaczenie danego miejsca, działania, które zmierzają do podkreślenia tego znaczenia oraz prawidłowe zarządzanie obiektem w celu przyciągnięcia zainteresowania publiczności.

Kolejne 18 państw członkowskich (Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, ‎‎‎‎‎‎Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania) zakwalifikowało się do zgłoszenia swoich obiektów w 2014 r. Szwecja, Finlandia, Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Chorwacja nie uczestniczą obecnie w projekcie, ale mogą przystąpić do inicjatywy późniejszym terminie, jeżeli wyrażą taką wolę.

źródło i więcej informacji: Link