Zielona Stolica 2016

Po raz pierwszy o tytuł mogą ubiegać się europejskie miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców. Wcześniej rywalizować mogły tylko miasta o liczbie mieszkańców wynoszącej 200 tys. lub więcej. Zmiana oznacza, że obecnie o tytuł może się ubiegać ponad 400 miast w całej Europie.

Korzyści płynące z tytułu Zielonej Stolicy Europy to czystsze środowisko, nowe miejsca pracy i inwestycje, a także rozwój turystyki, korzyści z pozytywnego oddźwięku w międzynarodowych mediach oraz więcej sponsorowanych projektów związanych z ochroną środowiska.

Konkurs ma na celu:
– wyróżnienie miast, które mogą poszczycić się uznanym dorobkiem w dziedzinie ochrony środowiska,
– zachęcenie miast do stawiania sobie ambitnych celów w zakresie poprawy standardów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju, oraz
– zainspirowanie innych miast dzięki pokazaniu nowych pomysłów, najlepszych praktyk i doświadczeń.

Kandydatury ocenia się na podstawie 12 kryteriów: łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do tej zmiany, transport lokalny, miejskie tereny zielone, w tym zrównoważona gospodarka gruntami, przyroda i różnorodność biologiczna, jakość powietrza, jakość środowiska akustycznego, wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie, efektywność energetyczna, zintegrowane zarządzanie środowiskiem.

źródło i więcej informacji: Link