Zdrowie w smartfonie
Kartę można uzyskać bezpłatnie od krajowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Gwarantuje ona dostęp do leczenia w nagłych przypadkach na takich samych warunkach i za taką samą cenę (w niektórych państwach za darmo) jak w przypadku osób ubezpieczonych w danym kraju.

Różnice pomiędzy systemami ochrony zdrowia mogą utrudniać zorientowanie się, w jaki sposób należy stosować kartę w różnych państwach i jakie panują w nich zasady. Taki praktyczny przewodnik wyjaśniający, jak korzystać z karty w 27 państwach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, jest teraz dostępny w formie aplikacji na smartfony na trzech platformach: iOS, Android i Windows 7 mobile. Aplikacja zawiera ogólne informacje na temat karty oraz numery alarmowe, wykaz gwarantowanych świadczeń i ich ceny, a także wskazówki, jak starać się o zwrot kosztów leczenia i gdzie zgłosić fakt zagubienia karty. Aplikacja dostępna jest w 24 językach i umożliwia przechodzenie z jednego języka na drugi.

Za pomocą aplikacji nie da się europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego wygenerować ani pobrać. O jej wydanie należy się zwrócić do krajowej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

Pobierz aplikację „Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego” na swój smartfon: Link