Zdrowe miejsca pracy

Kampania adresowana jest głównie do europejskich przedsiębiorstw (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym) i główny nacisk kładzie się w niej na potrzebę promowania zrównoważonej pracy i starzenia się w dobrym zdrowiu od początku kariery zawodowej. Mając to na uwadze, przedsiębiorstwa będą chronić zarówno zdrowie swoich pracowników w okresie, kiedy są oni czynni zawodowo i kiedy przejdą już na emeryturę, jak i wydajność swoich przedsiębiorstw.

Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen podkreśliła aktualność tematyki tej kampanii: – W czasach, kiedy toczą się ważne dyskusje na temat przyszłego kształtu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w UE, kampania ta jest szczególnie ważna. Musimy zacząć działać już teraz, aby sprostać przyszłym potrzebom Europy dotyczącym miejsc pracy i pracowników. Miejsca pracy, które uwzględniają potrzeby związane ze zdrowiem starzejących się pracowników, oznaczają większą wydajność. Takie rozwiązanie jest korzystne i dla pracowników i dla przedsiębiorstwa.

Przedstawiciel prezydencji niderlandzkiej, Lodewijk Asscher, podkreślił potrzebę uczynienia naszego rynku pracy bardziej zrównoważonym. – Ta kampania wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Musimy zachęcić pracodawców i pracowników do inwestowania w lepsze przystosowanie zawodowe. Wykorzystanie potencjału ludzkiego daje w ostatecznym rozrachunku najlepsze rezultaty. Niezależnie od wieku daje to ludziom zastrzyk energii. Z pewnością ma tu zastosowanie podejście polegające na uwzględnieniu całego cyklu życia. Im wcześniej weźmie się to pod uwagę, tym dłużej zachowamy zdrowie i siły witalne, tym lepiej poradzimy sobie z zachodzącymi zmianami. Dzisiejszych miejsc pracy może przecież zabraknąć w przyszłości lub mogą one wtedy zupełnie inaczej wyglądać. Dlatego ważne jest, żeby nie czekać, aż do tego dojdzie, lecz rzetelnie się do tego we właściwym czasie przygotować.

Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, podkreśliła związane z tą kampanią korzyści dla biznesu: – Jeżeli zwrócimy szczególną uwagę na zrównoważoną pracę w ciągu całego życia zawodowego, nie tylko pracownicy będą mogli lepiej chronić swoje zdrowie, lecz przyniesie to prawdopodobnie również duże korzyści przedsiębiorstwom. Zdrowi pracownicy to wydajni pracownicy, a wydajni pracownicy mają zasadnicze znaczenie dla każdego skutecznie działającego przedsiębiorstwa: to sytuacja, w której są sami wygrani. Dlatego wysoko cenimy sobie współpracę między agencją EU-OSHA, naszymi punktami kontaktowymi, oficjalnymi partnerami kampanii oraz partnerami medialnymi i dziękujemy im za ich wszystkie starania we wcześniejszych kampaniach. Liczymy również na to, że dalej będziemy mogli z nimi współpracować w ciągu najbliższych dwóch lat.

Cele tej kampanii można podzielić na cztery obszary:

  • promowanie zrównoważonej pracy i starzenia się w zdrowiu od początku życia zawodowego;
  • podkreślanie znaczenia zapobiegania zagrożeniom w trakcie całego życia zawodowego;
  • pomoc pracodawcom i pracownikom (w tym w małych i średnich przedsiębiorstwach) poprzez dostarczanie informacji i narzędzi zarządzania BHP w kontekście starzenia się siły roboczej;
  • ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk.

Tematyka obecnej kampanii oparta jest na prowadzonym przez EU-OSHA projekcie Parlamentu Europejskiego, „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”, oraz na szeregu innych sprawozdań EU-OSHA na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w kontekście starzenia się siły roboczej. W ramach tej nowej kampanii EU-OSHA publikuje również w internecie przewodnik dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w kontekście starzenia się siły roboczej.

Kontekst

Zaplanowana na lata 2016–2017 kampania Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych podnosi świadomość znaczenia dobrego zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy oraz zapobiegania ryzyku w czasie życia zawodowego, a także dostosowania miejsc pracy do indywidualnych umiejętności – zarówno na początku kariery zawodowej pracownika, jak i w jej końcowej fazie. Podobnie jak poprzednie kampanie na rzecz zdrowych miejsc pracy, jest ona koordynowana na szczeblu krajowym przez punkty kontaktowe agencji EU-OSHA oraz wspierana przez oficjalnych partnerów kampanii i partnerów medialnych.

Kampania rozpoczęta została w dniu 15 kwietnia 2016 r. Do najważniejszych dat w kalendarzu kampanii należą Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (październik 2016 r. i 2017 r.) oraz ceremonia rozdania nagród przyznawanych za dobre praktyki na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy (kwiecień 2017 r.). Kampania zakończy się szczytem poświęconym bezpiecznym miejscom pracy (listopad 2017 r.), na którym wszyscy, którzy czynnie uczestniczyli w kampanii, spotkają się z EU-OSHA, aby podsumować osiągnięcia kampanii oraz wyciągnięte z niej wnioski.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy(EU-OSHA) działa na rzecz uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia niezawodne, zrównoważone i bezstronne informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz organizuje ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii ustanowiona została przez Unię Europejską w 1994 r., a w jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich, organizacji pracodawców i pracowników, a także czołowi eksperci ze wszystkich państw UE i nie tylko.

Działalność agencji można śledzić na portalach Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube lub zaprenumerować jej comiesięczny biuletyn OSHmail. Można również zamówić regularne otrzymywanie wiadomości i informacji z EU-OSHA za pośrednictwem RSS feeds.

Dodatkowe informacje