Zatrudnienie zintegrowane
Publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich mają do odegrania decydującą rolę, pomagając bezrobotnym w znalezieniu pracy. Dlatego też w celu lepszego uwzględnienia potrzeb osób bezrobotnych i przedsiębiorstw Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji, która ma pomóc publicznym służbom zatrudnienia maksymalnie zwiększyć skuteczność ich działań dzięki ściślejszej współpracy.

Efektywne publiczne służby zatrudnienia są niezbędne dla praktycznego wdrażania przez państwa członkowskie strategii zatrudnienia, do których należą m.in. programy gwarancji dla młodzieży. Publiczne służby zatrudnienia mają doskonałe warunki, aby doradzać osobom szukającym pracy w sprawach szkolenia, przyuczenia do zawodu, praktyki zawodowej i dalszych możliwości w dziedzinie kształcenia dostosowanych do sytuacji bezrobotnych i do wymagań pracodawców.

Publiczne służby zatrudnienia odgrywają też niezwykle ważną rolę w zapewnieniu lepszego pośrednictwa między osobami szukającymi pracy, które posiadają szczególne kwalifikacje, i pracodawcami, którzy właśnie takich umiejętności poszukują. Najnowsze wydanie Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy pokazuje nam, że pomimo rekordowo wysokiego bezrobocia w Europie nadal istnieje 1,7 mln wakatów w UE.

źródło i więcej informacji:
Link