Zastrzeżenia ws. działań Google
Komisja Europejska skierowała do przedsiębiorstwa Google pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym zarzuca mu, że nadużywało swojej pozycji dominującej na rynku ogólnych usług wyszukiwarek internetowych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poprzez systematyczne faworyzowanie własnej porównywarki cenowej produktów na stronach ogólnych wyników wyszukiwania. Komisja wstępnie ocenia, że takie postępowanie narusza unijne przepisy o ochronie konkurencji, ponieważ ogranicza konkurencję i działa na szkodę konsumentów. Samo pisemne zgłoszenie zastrzeżeń nie przesądza jednak o wyniku postępowania.

Komisja wszczęła wobec przedsiębiorstwa Google również odrębne formalne postępowanie wyjaśniające w zakresie polityki monopolowej, dotyczące działań Google związanych mobilnym systemem operacyjnym Android. Postępowanie to skoncentruje się na ustaleniu, czy przedsiębiorstwo Google nie zawarło porozumień antykonkurencyjnych lub nie nadużyło możliwej pozycji dominującej w zakresie systemów operacyjnych, aplikacji i usług dla urządzeń przenośnych.

Komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestagerpowiedziała: – Celem Komisji jest zastosowanie unijnych przepisów antymonopolowych w celu zagwarantowania by – niezależnie od swojej lokalizacji – przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Europie nie mogły sztucznie ograniczać europejskim konsumentom wyboru ani hamować innowacji.

W przypadku Google obawiam się, że przedsiębiorstwo to mogło zapewnić niesprawiedliwą przewagę swojej własnej porównywarce cenowej z pogwałceniem unijnych przepisów antymonopolowych. Google ma obecnie możliwość przekonania Komisji, że jest inaczej. Jeżeli jednak postępowanie potwierdziłoby nasze obawy, Google musiałoby ponieść odpowiednie skutki prawne oraz zmienić swój sposób prowadzenia działalności w Europie.

Wszczęłam również formalne postępowanie wyjaśniające w zakresie praktyk ograniczających konkurencję w odniesieniu do działań Google w zakresie mobilnych systemów operacyjnych, aplikacji i usług. Smartfony, tablety i inne podobne urządzenia odgrywają coraz większą rolę w życiu wielu z nas, dlatego chcę upewnić się, że rynki w tej dziedzinie mogą rozwijać się bez antykonkurencyjnych ograniczeń nałożonych przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo.

Porównywarki cenowe

Porównywarki cenowe umożliwiają konsumentom wyszukiwanie produktów w sklepach internetowych oraz porównywanie cen stosowanych przez poszczególnych sprzedawców. Wstępny wniosek Komisji z postępowania wyjaśniającego wszczętego w listopadzie 2010 r. jest taki, że Google systematycznie faworyzuje swoją porównywarkę cenową (zwaną obecnie „Google Shopping”) w ogólnych wynikach wyszukiwania stron, np. poprzez wyróżnianie Google Shopping. Postępowanie takie może zatem sztucznie odsunąć użytkowników od konkurencyjnych porównywarek cenowych i ograniczać ich możliwości konkurowania na rynku. Komisja jest zaniepokojona faktem, że użytkownikom niekoniecznie muszą się wyświetlać najistotniejsze wyniki w odpowiedzi na ich zapytania – dzieje się to ze szkodą dla konsumentów, a także hamuje innowacje. Według wstępnej oceny Komisji wyeliminowanie takich praktyk wymaga, by przedsiebiorstwo Google traktowało swoją własną porównywarkę cen oraz konkurencyjne porównywarki w ten sam sposób. Google ma obecnie możliwość ustosunkowania się do zarzutów Komisji w terminie dziesięciu tygodni, a następnie ubiegać się o przeprowadzenie formalnego przesłuchania. Komisja jest zdania, że zasadniczo poprzednie propozycje zobowiązań ze strony Google były niewystarczające, aby rozwiać obawy dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń Komisji w sprawie porównywarki cenowej można znaleźć tutaj.

Android

Od 2005 r. przedsiębiorstwo Google kierowało pracami rozwojowymi nad mobilnym systemem operacyjnym Android. Android jest otwartym systemem operacyjnym, co oznacza, że może on być swobodnie wykorzystywany i rozwijany przez kogokolwiek. Większość producentów smartfonów i tabletów wykorzystuje system operacyjny Android w połączeniu z szeregiem zastrzeżonych aplikacji i usług Google. Producenci ci zawierają umowy z przedsiębiorstwem Google w celu uzyskania prawa do instalowania jego aplikacji na swoich urządzeniach wykorzystujących system Android. Dokładne postępowanie wyjaśniające Komisji skoncentruje się na ustaleniu, czy przedsiębiorstwo Google dopuściło się naruszenia unijnych przepisów dotyczących ochrony konkurencji, utrudniając możliwości rozwoju i dostępu do rynku konkurencyjnych mobilnych systemów operacyjnych, aplikacji i usług ze szkodą dla konsumentów oraz twórców innowacyjnych produktów i usług.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące formalnego postępowania wyjaśniającego Komisji w odniesieniu do mobilnego systemu operacyjnego Google Android można znaleźć tutaj.