Zagłosuj na wyszukiwarkę!
Nadrzędnym celem konkursu jest upowszechnienie znajomości kompleksowych wyszukiwarek połączeń, których funkcjonalność wykracza poza krajowe granice i obejmuje alternatywne środki transportu, a także danie impulsu do ich rozwoju. Nadeszła właściwa pora, aby obywatele wypowiedzieli się w sprawie zgłoszonych do konkursu wyszukiwarek.

Podczas inauguracji konkursu wiceprzewodniczący Kallas powiedział: „Obecna gama rozproszonych wyszukiwarek połączeń nie odpowiada wymogom jednolitego europejskiego rynku transportowego, którego wszyscy potrzebujemy. Dlaczego nie mogę jeszcze za jednym zamachem zaplanować lub zarezerwować w internecie podróży przez Europę, przesiadając się z samolotu, na pociąg czy też statek, a następnie na środki transportu miejskiego lub drogowego? Mamy już potrzebną technologię, musimy po prostu zacząć działać.” Rozpoczynając publiczne głosowanie, komisarz Kallas dodał: „Możliwość wyszukania i porównania alternatywnych planów podróży za pomocą zaledwie kilku kliknięć, bez komplikacji związanych z wyszukiwaniem połączeń na wielu stronach internetowych, pozwoli obywatelom wybrać rozwiązanie transportowe najlepiej odpowiadające ich potrzebom, a także umożliwi płynniejsze i skuteczniejsze funkcjonowanie całego systemu transportowego. Musimy domagać się dalszych postępów w tym względzie, teraz jednak nadszedł moment, aby sprawdzić jak daleko już zaszliśmy: oddajmy swój głos!”

Konkurs na prawdziwie europejską wyszukiwarkę połączeń jest otwarty dla wszystkich: przedsiębiorstw i organizacji czy też osób interesujących się podróżami. Zgłoszono 28 przykładowych wyszukiwarek połączeń oraz 22 nowe innowacyjne pomysły. Niestety nie wszystkie zgłoszone wyszukiwarki – nawet jeśli były innowacyjne i łatwe w obsłudze – spełniły surowe kryteria transgranicznego charakteru i multimodalności.

W okresie od 5 grudnia 2011 r. do 13 stycznia 2012 r. obywatele mogą oddać swój głos na 12 wyszukiwarek połączeń, które zakwalifikowano do ścisłego finału. Jednocześnie jury złożone z ekspertów spotka się w celu przeanalizowania zgłoszonych pomysłów. Wiceprzewodniczący Kallas ogłosi zwycięzców w poszczególnych kategoriach na uroczystości w Brukseli w lutym 2012 r. W nagrodę zwycięzcy w każdej kategorii zostaną zaproszeni na przyszłoroczny Światowy Kongres ITS w Wiedniu (22–26 października 2012 r.), na którym zaprezentują swoje pomysły i rozwiązania na stoisku Komisji.

Na zaktualizowanej stronie internetowej konkursu (www.eujourneyplanner.eu) umieszczona mapę wyszukiwarek, na które można oddać głos w elektronicznym głosowaniu, a także kompletny wykaz wyszukiwarek połączeń i pomysłów zgłoszonych do konkursu ogłoszonego przez Komisję.

Ogromne wyzwania, przed którymi stoi obecnie sektor transportowy, takie jak rosnące zagęszczenie ruchu, koszty paliwa oraz zmiana klimatu, wymagają od nas poszukiwania i identyfikowania inteligentniejszych sposobów podróżowania. Częściową odpowiedź na te wyzwania stanowią częstsze podróże multimodalne, czyli wykorzystywanie różnych rodzajów transportu w celu pokonania trasy podróży „od drzwi do drzwi”. Ten rodzaj podróżowania jest nie tylko korzystniejszy dla środowiska, ale powinien również mniej obciążać portfele i zapewniać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb osób podróżujących. Chociaż działa już ponad 100 wyszukiwarek połączeń, żadna z nich nie umożliwia obywatelom Unii wyszukania potrzebnych informacji czy też zarezerwowania biletu na całą podróż na terenie Europy obejmującą większą liczbę państw czy środków transportu.