Wygrywaj pisząc o zdrowiu

John Dalli, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, zainaugurował czwartą edycję dorocznego konkursu dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia. Dziennikarze, którzy chcą walczyć o nagrodę główną, mogą zgłaszać artykuły o następującej tematyce:

– co najmniej jeden z tematów kampanii Europa dla pacjentów, czyli: leki, transgraniczna opieka zdrowotna, choroby rzadkie, pracownicy sektora opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo pacjentów, dawstwo i przeszczepianie narządów, nowotwory, szczepienia, racjonalne stosowanie antybiotyków, zdrowie psychiczne, choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne;
– aktywne i zdrowe starzenie się, w świetle Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012;
– temat dla ubiegających się o nagrodę specjalną: rzucanie palenia tytoniu.


Zasady konkursu dla dziennikarzy o nagrodę UE w dziedzinie zdrowia

– Przewidziano następujące nagrody: 6 tys. euro za pierwsze miejsce, 2,5 tys. euro za drugie miejsce oraz 1,5 tys. euro za trzecie miejsce. Zdobywca tegorocznej nagrody specjalnej otrzyma 3 tys. euro.
– Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletnimi obywatelami jednego z 27 państw członkowskich UE lub na stałe w nim zamieszkiwać.
– Każdy z uczestników może przedstawić nie więcej niż 2 artykuły, natomiast zgłoszenia od zespołów będą przyjmowane pod warunkiem, że zespół nie liczy więcej niż 5 osób.
– Wszystkie zgłoszone artykuły muszą być artykułami pierwotnie opublikowanymi w prasie drukowanej lub w serwisie internetowym oraz muszą być napisane w jednym z urzędowych języków UE.
– Długość artykułu nie powinna przekraczać 20 tys. znaków (wliczając spacje).