Wygasa zakaz importu ukraińskich zbóż

W związku z wygaśnięciem środków ograniczających import ukraińskiego zboża i innych produktów żywnościowych do UE Ukraina zobowiązała się wprowadzić środki służące uniknięciu ponownego gwałtownego wzrostu importu do UE.

Import zboża

Komisja Europejska przeanalizowała dane dotyczące wpływu eksportu czterech kategorii produktów rolnych na rynek UE.

Stwierdzono, że dzięki pracom platformy koordynacyjnej i środkom tymczasowym wprowadzonym 2 maja 2023 r. udało się wyeliminować zakłócenia na rynkach pięciu państw członkowskich graniczących z Ukrainą.

Konstruktywna postawa wszystkich uczestników platformy pomogła rozwiązać konkretne problemy i doprowadziła do płynnego przepływu, a nawet wzrostu eksportu do państw trzecich spoza UE.

W związku z tym uzgodniono, że:

  • Z dniem dzisiejszym (15 września 2023) wygasną obowiązujące środki.
  • Ukraina zobowiązała się do wprowadzenia w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych (w tym np. systemu pozwoleń na eksport) służących uniknięciu gwałtownego wzrostu importu zboża.
  • Do tego czasu, począwszy od 16 września 2023 r., Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli importu czterech grup towarów, aby zapobiec zakłóceniom na rynkach sąsiadujących państw członkowskich. Ukraina przedłoży platformie plan działania nie później niż do poniedziałku 18 września 2023 r.
  • Komisja Europejska i Ukraina będą monitorować sytuację za pośrednictwem platformy, aby móc reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje.
  • Komisja Europejska powstrzyma się od nakładania jakichkolwiek ograniczeń, o ile Ukraina wprowadzi skuteczne środki, które będą działać w pełnym zakresie.

Kontekst

Unia Europejska podejmuje zdecydowane i skuteczne działania, aby wspierać eksport ukraińskich zbóż i innych produktów żywnościowych, w szczególności za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych. Sukces tych działań okupiony został jednak przejściowymi zakłóceniami na rynkach pięciu państw członkowskich graniczących z Ukrainą. W związku z tym 2 maja 2023 r. nałożono tymczasowe środki ograniczające import szeregu ukraińskich produktów żywnościowych. Jednocześnie utworzono platformę koordynacyjną, w skład której wchodzą Ukraina, Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry i Komisja Europejska. Przyczyniła się ona do rozwoju infrastruktury i zwiększenia zdolności logistycznych, a także do usuwania barier administracyjnych utrudniających eksport produktów rolnych z Ukrainy.