WTO: e-handel wymaga regulacji

75 państw – Unia Europejska i 47 innych członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) – postanowiło rozpocząć podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos negocjacje w celu wprowadzenia globalnych zasad dotyczących handlu elektronicznego. Chodzi o stworzenie ram prawnych, na których konsumenci i firmy będą mogli polegać oraz dzięki którym łatwiej i bezpieczniej będzie dokonywać e-transakcji.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: – Bardzo cieszy nas widok tak dużej liczby partnerów dołączających do tej ważnej inicjatywy handlowej. Handel elektroniczny jest częścią codziennego życia w większości zakątków świata, w związku z czym jesteśmy winni naszym obywatelom i przedsiębiorstwom zapewnienie przewidywalnego, skutecznego i bezpiecznego środowiska internetowego, w którym mogłyby dokonywać się transakcje handlowe. Liczymy na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi członkami WTO, elastyczną i pragmatyczną, aby stworzyć prawdziwie kompleksowy i ambitny zbiór przepisów.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił gwałtowny wzrost krajowego i transgranicznego handlu elektronicznego. Pomimo tego szybkiego wzrostu liczby transakcji elektronicznych WTO nie dysponuje szczegółowymi przepisami wielostronnymi regulującymi ten rodzaj handlu. Zamiast tego przedsiębiorstwa i konsumenci muszą opierać się na zlepku przepisów uzgodnionych przez niektóre kraje w ramach dwustronnych lub regionalnych umów handlowych.

Przepisy WTO dotyczące handlu elektronicznego będą miały na celu zwiększenie istniejących możliwości i sprostanie wyzwaniom związanym z handlem elektronicznym zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Negocjacje powinny doprowadzić do stworzenia wielostronnych ram prawnych, na których konsumenci i przedsiębiorstwa, zwłaszcza te mniejsze, będą mogli polegać i dzięki którym łatwiej i bezpieczniej będzie dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży oraz prowadzić działalność gospodarczą w internecie.

Przykładowo, nowe przepisy:

  • zwiększą zaufanie konsumentów do środowiska internetowego oraz będą zwalczać zjawisko spamu
  • ograniczą liczbę barier uniemożliwiających sprzedaż transgraniczną
  • zagwarantują ważność umów zawieranych drogą elektroniczną i podpisów elektronicznych (e-umów i e-podpisów)
  • na stałe zniosą opłaty celne z tytułu transmisji elektronicznych
  • uwzględnią kwestię wymogów w zakresie wymuszonej lokalizacji danych i wymuszonego ujawniania kodu źródłowego

Rozpoczęcie tych negocjacji pokazuje, że WTO pozostaje w centrum międzynarodowego tworzenia prawa i nadal stanowi platformę, w ramach której grupy zainteresowanych państw uzgadniają współpracę w celu opracowania nowych przepisów w sposób otwarty i sprzyjający włączeniu. Proces negocjacyjny, który ma rozpocząć się w marcu 2019 r., jest otwarty dla innych członków WTO, którzy mogą być zainteresowani przystąpieniem do niego.