Wsparcie dla Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Czech

Decyzja ta jest następstwem wydarzenia „Stand Up for Ukraine” z 9 kwietnia br., podczas którego Komisja zadeklarowała przeznaczenie do 400 mln euro na wsparcie uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich. Ta pomoc nadzwyczajna z funduszu spraw wewnętrznych będzie wspierać Polskę, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Państwa członkowskie mogą wykorzystać te fundusze do zapewnienia natychmiastowej pomocy, takiej jak żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie dla osób uciekających przed niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, przy jednoczesnym zwiększaniu swojej zdolności do zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

Jako, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz władze lokalne i regionalne również odgrywają kluczową rolę w oferowaniu pomocy, państwa członkowskie będą musiały dopilnować, by to nadzwyczajne finansowanie również do nich docierało. W celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków bez znacznych obciążeń administracyjnych, Komisja uwolni środki w oparciu o osiągnięte wyniki, a nie rzeczywiste koszty. Aby w dalszym ciągu wspierać początkowe potrzeby w zakresie przyjmowania, Komisja udostępni pozostałą kwotę 152 mln euro po uzgodnieniach z władzą budżetową.

Komunikat w oryginalnej wersji językowej