Wolontariusze już w Nursji

Do Nursji we Włoszech przybyła pierwsza grupa wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, aby pomóc w prowadzonych pracach związanych z naprawianiem szkód i przywracaniem usług społecznych dla lokalnej społeczności dotkniętej silnymi trzęsieniami ziemi, które nawiedziły region rok temu.

Szesnastu młodych ludzi Europejskiego Korpusu Solidarności – uczestniczących w projekcie „Europejska młodzież dla Nursji”, kierowanym przez włoską organizację „Kora” – przyczyni się do odtworzenia zabytkowych budynków, poważnie uszkodzonych przez trzęsienia ziemi, w tym bazyliki Św. Benedykta i klasztoru benedyktynów. Będą oni również współpracować z młodzieżą i seniorami z Nursji przy organizowaniu warsztatów, zajęć w plenerze i imprez kulturalnych.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics powiedział: – Mniej niż rok po tym, jak przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił pomysł utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności, korpus ten już działa, niosąc pomoc osobom w potrzebie. Nursja i jej mieszkańcy poważnie ucierpieli i jestem dumny z tych młodych Europejczyków, którzy okazują solidarność, pomagając tej społeczności w odbudowie. Podczas mojej wizyty w dniach 4 i 5 września z radością sam obejrzę realizację tych projektów oraz spotkam się z wolontariuszami i lokalnymi władzami. Ich zaangażowanie przy odbudowie historycznej bazyliki Św. Benedykta stanowi symboliczny pomost pomiędzy przeszłością Europy i jej przyszłością i ważny wkład w nadchodzący Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Wolontariusze, którzy Przybyli do Nursji, pochodzą z Austrii, Francji, Grecji, Węgier, Portugalii i Hiszpanii. Projekt, w którym uczestniczą, jest jednym z trzech realizowanych w ramach wybranych obecnie przez Europejski Korpus Solidarności działań w dotkniętych trzęsieniami ziemi regionach Włoch. We wrześniu tego roku kolejni uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności rozpoczną pracę w pozostałych dwóch projektach prowadzonych odpowiednio przez organizację „Arci Culture Solidari” oraz gminę Pescara. W sumie do 2020 r. społeczności dotknięte włoskimi trzęsieniami ziemi wspierać będzie 230 członków Europejskiego Korpusu Solidarności, a kwota przyznana na te projekty r. wynosi 790 000 EUR.

Kontekst

24 sierpnia 2016 r. w pobliżu Nursji miało miejsce silne trzęsienie ziemi, które spowodowało poważne szkody w miastach regionu i spowodowało śmierć około 300 osób. Miasto Nursja doznało poważnych szkód strukturalnych, na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, ale wiele osób musiało opuścić swoje domy. W dniu 30 października 2016 r. wystąpiło w Nursji kolejne silne trzęsienie ziemi, powodując w mieście dalsze poważne zniszczenia.

W chwili obecnej zakończono już natychmiastowe działania pomocowe i ruszaja prace związane z odbudową. Europejski Korpus Solidarności, którego powstanie przewodniczący Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r., został ustanowiony właśnie po to, aby odpowiedzieć na takie potrzeby a także aby dać młodym ludziom w wieku od 18 do 30 lat możliwość uczestnictwa w tego typu działaniach solidarnościowych w całej UE.

Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności stanowią część szerokiego zakresu działań pomocowych, podejmowanych przez UE w związku z trzęsieniami ziemi we Włoszech w latach 2016 i 2017, w regionach Abruzja, Lacjum, Marche i Umbria. W czerwcu Komisja zaproponowała kwotę 1,2 mld EUR z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – największą kwotę środków, jaką kiedykolwiek uruchomiono w ramach tego funduszu, którego Włochy są już największym beneficjentem.

Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do Europejskiego Korpusu Solidarności zgłosiło się ponad 34 tys. młodych osób. W marcu 2017 r. rozpoczął się proces kojarzenia uczestników z organizacjami. Od tego czasu skontaktowano się z około 15 tys. uczestników i obsadzono 700 miejsc. Ogółem dąży się do tego, aby do końca 2020 r. w szeregi Korpusu wstąpiło 100 tys. młodych Europejczyków.

EKS2

Komisja stara się zapewnić Korpusowi solidne podstawy – w tym celu 30 maja 2017 r. przedstawiła wniosekdotyczący budżetu Korpusu, który w latach 2018–2020 miałby wynieść 341,5 mln EUR, oraz odpowiedniej podstawy prawnej. Oprócz tego Komisja wystąpiła z propozycją rozszerzenia możliwości dla młodych ludzi. Oprócz wolontariatów, staży i miejsc pracy, w przyszłości Europejski Korpus Solidarności zapewni uczestnikom także możliwość stworzenia własnego projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa. Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, jego projekt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.

Dodatkowe informacje: