Woda dla Strefy Gazy

W ubiegłym tygodniu UE ukończyła prace nad największym fotowoltaicznym polem słonecznym w Gazie. Dostarczy 0,5 megawata energii elektrycznej dziennie, aby zasilić zakład odsalania południowej części Gazy.

Finansowana przez UE instalacja do odsalania gazów z południowej Gazy zapewnia obecnie wodę pitną dla 75 000 mieszkańców w guberniach Khan Younes i Rafah. Wraz z nowym polem energetycznym i przewidywanymi nowymi inwestycjami dotrze do 250 000 osób w południowej strefie Gazy do 2020 roku.

Johannes Hahn , unijny komisarz ds. Europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, skomentował: “Ograniczone dostawy energii w Strefie Gazy są jednym z głównych wyzwań przy zwiększaniu dostępu do bezpiecznej i pitnej wody dla miejscowej ludności. Fotowoltaiczne pole słoneczne jest niezbędne, aby zareagować na pilne zapotrzebowanie na wodę w Strefie Gazy i stworzenie godnych warunków życia dla jej mieszkańców, łagodząc napięcia w wysoce wrażliwym obszarze konfliktu “.

Przeciwdziałanie brakowi wody

UE inwestuje w długoterminową infrastrukturę wodną w Palestynie, kładąc nacisk na Strefę Gazy. W Strefie Gazy 97% wody nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Bardzo wysoka gęstość zaludnienia w Strefie Gazy ogromnie obciąża słabnącą infrastrukturę, która rozpada się w wyniku powtarzających się konfliktów, ponad dziesięciu lat zamknięcia Izraela i podziału wewnątrz Palestyny. Ta infrastruktura doprowadziła do krytycznej niepewności wody w Pasie.

Budżet UE uruchomiony w okresie od 2006 r. Do 2017 r. Wyniósł 128 mln EUR. 21 mln EUR zostało przyznane w 2018 r. Celem jest zapewnienie samowystarczalnego, sprawiedliwego, przystępnego cenowo i zrównoważonego dostępu do energii, bezpiecznej wody pitnej i usług sanitarnych dla wszystkich.

W nadchodzących miesiącach rozpocznie się więcej projektów finansowanych przez UE w tym obszarze. W szczególności UE będzie:

  • Wspierając Oxfam w jego wysiłkach zmierzających do ukończenia rehabilitacji słonawych zakładów odsalania (około 16 publicznych i 30 prywatnych), które będą służyć 58 000 osób mieszkających w Strefie Gazy. Działania mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie higieny publicznej oraz opracowanie kompleksowych planów bezpieczeństwa wodnego będą częścią projektu. Wkład UE wyniesie 1,5 mln EUR.
  • Poprawa efektywności sektora wodnego . UE przeznaczyła 8,5 mln EUR na zmniejszenie strat w sieci wodnej w Strefie Gazy z 40% do 20%. Poprawiając sieci i wdrażając szeroko rozpowszechnione kampanie wykrywania nieszczelności, oczekuje się, że ściągalność przychodów wzrośnie z 38% do 80%.
  • Wspieranie Palestyńskiego Zarządu ds. Wody (PWA) w reformowaniu palestyńskiego sektora wodnego . W tym celu UE pomaga PWA w operacjonalizacji Nowej Ustawy o Wodach i stworzeniu Palestyńskiej Narodowej Spółki Wodnej.

Centralna instalacja do odsalania gazów – dostarczanie wody pitnej dla 2 milionów ludzi w Strefie Gazy

W dniu 20 marca 2018 r. UE zorganizowała w Brukseli uroczystą konferencję poświęconą Centralnemu zakładowi odsalania gazu i projektowi prac stowarzyszonych . Konferencja, której współprzewodniczą UE i Autonomia Palestyńska, zmobilizowała wsparcie finansowe w wysokości 456 milionów euro na największy w historii projekt infrastrukturalny w Strefie Gazy , który zapewni co najmniej 55 milionów m3 bezpiecznej i czystej wody pitnej rocznie. UE zadeklarowała 70 milionów euro na zakład odsalania plus 7,1 miliona euro na koszty zarządzania.