Wizyta samorządowców z Kaszub

dr Mariusz MaciejczakPrzed wymianą opinii samorządowcy z Kościerzyny obejrzeli prezentację dr. Mariusza Maciejczaka, pracownika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i jednocześnie członka Team Europe pt. “Od deklaracji z Cork 1.0 do deklaracji z Cork 2.0 – rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE i Polsce”. Temat wzbudził duże zainteresowanie i stał się podstawą do ożywionej dyskusji.

Po godzinnej wymianie zdań i opinii na temat rolnictwa Marzenna Guz-Vetter przedstawiła – w oparciu o Orędzie o stanie Unii 2016 szefa KE Jeana-Claude’a Junckera wygłoszone 14 września w Parlamencie Europejskim – najważniejsze problemy i wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć w najbliższym czasie wspólnota.

Grzegorz Piechowski (L)– Unia Europejska jest w momencie zwrotnym, w trakcie burzliwej debaty na temat jej kształtu, przyszłości i zadań. W swoim dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker mówił o kryzysie egzystencjalnym, którego przyczyn należy upatrywać w 3 głównych zjawiskach.

Pierwszym jest kryzys uchodźczy i istotne różnice w podejściu do jego rozwiązania między państwami członkowskimi. Drugie to wynik referendum w Wielkiej Brytanii, którego nikt z spośród nas nie oczekiwał i który był szokiem dla całej Unii. Po trzecie – wzrost nastrojów populistycznych i nacjonalistycznych w Europie.

Marzenna Guz-Vetter i Hanna JeziorańskaTe wszystkie kryzysy skutkują tym, że państwa członkowskie forsują własne propozycje rozwiązania problemów w Unii Europejskiej. Zamiast mówić jednym głosem, skupiają się na kwestiach, które dla nich są najważniejsze.

Celem, jaki wskazał w swoim orędziu przewodniczący Juncker, jest znalezienie w tym wszystkim wspólnego pola działania. Służyć temu ma m.in. realizacja założeń Planu Inwestycyjnego dla Europy, budowa wspólnego rynku cyfrowego oraz inwestycje w zatrudnienie młodych – mówiła Marzenna Guz-Vetter.

Wymiana opinii i ocen dotyczących Unii Europejskiej i jej polityki wywołała dużo emocji i komentarzy. Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski wskazywał m.in. na potrzebę zmiany języka, jakim komunikują się ze społeczeństwami unijne instytucje. Jednocześnie dziękował za możliwość wymiany poglądów i ciepłe przyjęcie.

Organizatorką spotkania była Hanna Jeziorańska, analityk polityczny w PKE.