Więcej sprzętu medycznego

W sytuacji kryzysu wywołanego koronawirusem KE współpracuje z przemysłem i państwami członkowskimi, aby zwiększyć dostępność masek, rękawic, fartuchów i innych artykułów medycznych. Działania obejmują umożliwienie zwiększenia produkcji przez istniejących producentów, ułatwianie przywozu oraz uruchomienie alternatywnych sposobów wytwarzania sprzętu.

Na pilny wniosek Komisji, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), we współpracy ze wszystkimi ich członkami, uzgodniły, że niezwłocznie udostępnią szereg norm europejskich dla niektórych wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej. Działanie to pomoże przedsiębiorstwom z UE i z państw trzecich, które chcą wytwarzać te produkty, na szybsze rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie produktów na rynek wewnętrzny, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: – Musimy działać wspólnie w trybie pilnym, solidarnie i odważnie. Zachęcam producentów do zwiększenia i zróżnicowania produkcji, biorąc pozytywny przykład z producentów tekstyliów i obuwia, którzy rozpoczęli produkcję masek i fartuchów. Dołożę wszelkich starań, aby wesprzeć ich wysiłki. Mam przyjemność poinformować, że wskutek rozmów z Komisją, CEN/CENELEC zgodziły się na swobodny dostęp dla tych firm do norm niezbędnych do produkcji masek i innych środków ochronnych.

Porozumienie ma skutek natychmiastowy. 11 udostępnionych norm opracowanych przez CEN oraz potencjalnie 3 dodatkowe normy opracowane wspólnie z ISO, dotyczą popularnych masek filtrujących, rękawic medycznych i odzieży ochronnej.

Inicjatywa uzupełnia zalecenie Komisji w sprawie procedur oceny zgodności i nadzoru rynku, które zawiera wytyczne dla organów krajowych w sprawie umożliwienia wprowadzania na rynek UE środków ochrony osobistej nieoznaczonych znakiem CE ale spełniających niezbędne normy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w kontekście walki z koronawirusem.

W jaki sposób swobodny dostęp do tych norm pomaga zwiększyć produkcję?

Zapewnienie swobodnego dostępu do stosowania europejskich norm na poziomie krajowym pomoże tym przedsiębiorstwom z UE oraz z państw trzecich, które przekształcają swoje linie produkcyjne, aby móc szybko wytwarzać kluczowe produkty, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Stosowanie tych norm umożliwi szybszy dostęp do rynku dla podstawowych środków medycznych i ochrony osobistej i wyposażenie w nie potrzebujących.

Zasadniczo normy muszą być stosowane zgodnie z przepisami prawa własności intelektualnej, ponieważ prawa autorskie do norm należą do organizacji, które je opracowały. Odstępstwo od tego modelu biznesowego jest wyrazem silnej europejskiej reakcji, opartej na poczuciu odpowiedzialności społecznej i solidarności, w celu rozwiązania problemu niedoboru sprzętu ochronnego występującego w związku z epidemią COVID-19.