Warszawskie rozmowy o Brexicie

Podczas pobytu Głównego Negocjatora KE ds. Brexitu w Warszawie omówione zostały również kluczowe obszary negocjacji oraz stan realizacji warunków koniecznych dla rozpoczęcia rozmów na temat przyszłych relacji UE-UK – tak spotkanie z Barnierem podsumowała w komunikacie Kancelaria Premiera.

Minister Konrad Szymański w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej ocenił rozmowę z negocjatorem jako “bardzo owocną”. – Szczegółowo omówiliśmy zróżnicowany stan negocjacji w sprawach prawa obywateli, porozumienia finansowego i problemu irlandzkiego – stwierdził Szymański. – Wymieniliśmy opinie na temat kształtu okresu przejściowego. Polska pozytywnie ocenia brytyjską propozycję, o ile będzie ona prowadziła do pełnego wykonania mandatu unijnego szczególnie w sprawie porozumienia finansowego. (…)Rozmowa z Konradem Szymańskim

Zachęcałem Michela Barniera do intensywnych prac nad modelem relacji UE-Wielka Brytania po ustaniu członkostwa. (…)

Nasz bilans handlowy jest rosnący, więc należymy do tej grupy państw, którym zależy na utrzymaniu beztaryfowych zasad handlu oraz zminimalizowaniu wszelkich barier o pozataryfowym charakterze. Jednak kluczowym kryterium jest tu zachowanie równych zasad konkurencji dla naszych firm rolno-spożywczych, meblarskich, usług transportowych, czy sektora AGD.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że rozmowy z wicepremierem Mateuszem Morawieckim “odbyły się w kontekście przygotowań do kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej (…), które odbędzie się w formacie UE-27 w dniu 15 grudnia br.

Spotkanie z wicepremierem Morawieckim

Ostatnim punktem wizyty Michela Barnier w Polsce było spotkanie z przedstawicielami Konfederacji Lewiatan. – Firmy potrzebują pewności w odniesieniu do umowy o wystąpieniu oraz jasności, co do przyszłych relacji UE – Wielka Brytania, w tym, w miarę możliwości, przewidywanego harmonogramu procesu. W interesie zarówno Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii leży kontynuowanie wzajemnie korzystnych relacji na równych warunkach – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Więcej informacji na temat tzw. Brexitu