Warsaw Security Forum

Jak podkreślali organizatorzy tegoroczna edycja Warsaw Security Forum (24-25 października) odbyła się pod znakiem trzech cyfr: 5, 15, 100, które symbolizują 5-lecie Warsaw Security Forum, 15-lecie organizatora konferencji, czyli Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz 100-lecie niepodległości Polski. Tegoroczna edycja przyciągnęła też rekordową liczbę ponad tysiąca uczestników oraz około 150 panelistów. Podczas 2 dni konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w ponad 20 sesjach plenarnych oraz szeregu wydarzeń towarzyszących.

Konferencję otworzył Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zauważył, że tylko ścisła współpraca pomiędzy USA a państwami europejskimi może zagwarantować bezpieczeństwo w Europie.

Warsaw Security Forum

Podczas konferencji odbyły się dwie sesje ministerialne. W pierwszej wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy, Litwy i Gruzji. Pavlo Klimkin (Ukraina) stwierdził, że Europa potrzebuje proaktywnego podejścia do radzenia sobie z zagrożeniami ze strony Rosji i skupienia się na transatlantyckiej solidarności. Szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevicius podkreślał, że “wartości europejskie nic nie znaczą, jeśli nie są bronione”. Minister spraw zagranicznych Gruzji David Zalkaliani zwrócił uwagę, że proces integracji europejskiej to szansa na zbudowanie silnych instytucji demokratycznych, które chronią prawa człowieka i eliminują korupcję. Jacek Czaputowiczsugerował, aby Partnerstwo Wschodnie stało się projektem będącym przedsionkiem do członkostwa w Unii Europejskiej. Polski minister spraw zagranicznych odniósł się również do kwestii jedności transatlantyckiej wskazując, że podziały w tym względzie byłyby szkodliwe dla bezpieczeństwa. – Polska uczestniczy w dyskusjach. Odczuwamy solidarność z naszymi partnerami w Europie, lecz jednocześnie bierzemy pod uwagę amerykański punkt widzenia oraz tamtą perspektywę zagrożeń dla światowego bezpieczeństwa – zaznaczał minister.

Druga sesja, z udziałem ministrów spraw zagranicznych: Albanii Ditmira Bushatiego, Kosowa – Petera Szijjarto, byłego ministra spraw zagranicznych Szwecji Carla Bildta oraz zastępcy Sekretarza Generalnego ds. stosunków międzyinstytucjonalnych Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Macieja Popowskiegodotyczyła relacji między UE i krajami Bałkanów Zachodnich. Minister Bushati podkreślił, że obecnie proces rozszerzenia UE następuje poprzez reformę rządów prawa na obszarze Bałkanów Zachodnich. Péter Szijjártózadeklarował, że Węgry wesprą wszelkiego przedsięwzięcia w regionie, które przyspieszą członkostwo państw regionu w NATO i UE. Maciej Popowski podkreślał, że najważniejsze jest utrzymanie dynamiki procesu berlińskiego. – Musimy mieć pewność, że wszystkie państwa członkowskie są na pokładzie. (…) Jestem przekonany, że pomyślny proces budowania pokoju na Bałkanach jest najważniejszym czynnikiem na drodze do UE.

W panelu o tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, moderowanym przez Martina Michelota (zastępca dyrektora EUROPEUM Institute), wzięli udział Carl BildtMartina Larkin – członek komitetu organizacyjnego Światowego Forum Ekonomicznego, Paweł Wojciechowski – były minister finansów Polski oraz Paweł Świeboda – zastępca szefa Europejskiego Centrum Strategii Politycznej, wewnętrznego zespołu ekspertów Komisji Europejskiej. Paneliści zgodzili się, że obecnie żyjemy w erze cyfrowej, która niesie ze sobą wiele szans, ale jeszcze więcej niebezpieczeństw. Stało się jasne, że zapewnienie bezpieczeństwa nie ogranicza się obecnie do ochrony własnych granic, ale również całej infrastruktury związanej z funkcjonowaniem społeczeństw.

Warsaw Security Forum

W sesji plenarnej Europe as whole and free – an idea of the past or of the future?, moderowanej przez niezależnego eksperta Bobo Lo, wzięły udział: senator Anna Maria Anders – Pełnomocnik ds. Dialogu Międzynarodowego w Kancelarii Premiera, Hanna Hopko – deputowana Parlamentu Ukrainy i przewodnicząca ukraińskiej Komisji Spraw Zagranicznych, Sophie Katsarava – Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Gruzji, Katarína Mathernová – Zastępca Dyrektora Generalnego w Departamencie ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie rozszerzenia UE Komisji Europejskiej oraz Delphine O, zasiadająca w Komisji Spraw Międzynarodowych Krajowego Zgromadzenia Francji. Katarína Mathernová stwierdziła, że Europa musi obecnie poradzić sobie dwoma poważnymi wyzwaniami: brexitem i zmianą polityki zagranicznej USA. Według Delphine O wewnątrz Unii panuje złudzenie, że kraje takie jak Węgry czy Włochy w obliczu zagrożenia mogą się same bronić. Przedstawicielka Gruzji Sophie Katsarava przekonywała, że blisko 80 proc. społeczeństwa gruzińskiego popiera ideę partnerstwa z UE i NATO. Dzięki trwającemu procesowi integracji w ramach Unii Gruzja stała się bardziej demokratyczna i politycznie silniejsza. Konflikty wewnętrzne, które ją dotykają Gruzję, Ukrainę czy Mołdawię nie są jednak wyłącznie problemami tych krajów, a całej Europy. Hanna Hopko zwróciła uwagę na zagrożenia ze strony Rosji i fakt, że w związku ze zbliżającymi się w 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz do ukraińskiej Rady Najwyższej, należy spodziewać się w najbliższym czasie coraz większej presji ekonomicznej i politycznej ze strony Moskwy. W związku z sytuacją w Donbasie Ukraina rozbudowała swoje zdolności obronne, lepiej chroni infrastrukturę krytyczną, dzięki czemu stała się ważnym partnerem na wschodniej granicy NATO. Hopko oceniła, że największe zagrożenie obecnie stwarza projekt budowy rurociągu Nord Stream 2 – nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Unii. Zdaniem Anny Marii Anders głównym problemem UE jest jej biurokratyczny charakter. Dzięki zacieśnionej współpracy niezauważalny jest już podział między państwami „starej i nowej Unii”.

Warsaw Security Forum

Obok paneli plenarnych w czasie konferencji odbywały się sesje specjalistycznych. W panelu „The future of the European defense technological and industrial base – significance of the European defense fund”prowadzonym przez Marcina Terlikowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wziął udział Maciej Szymański, Policy Officer odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za obronność, lotnictwo i żeglugę, Paul Taylor, Senior Fellow brukselskigo think-tanku Friends of Europe oraz Marcin Wróblewski, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. – Polska silnie wspiera europejski przemysł obronny. Ważne jest, aby pamiętać, że suwerenność nie oznacza strategicznej autonomii – to jedna z konkluzji, jaka padła podczas dyskusji.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta ceremonia przekazanie byłemu Sekretarzowi Generalnemu NATO Andersowi Fogh Rasmussenowi nagrody Rycerza Wolności, wręczanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego osobom, które przyczyniły się do promocji wartości reprezentowanych przez polskiego generała – czyli wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Laudację na wygłosił minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevicius.