W sieci informacji

Spotkanie rozpoczął Witold Naturski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce, który podkreślał kluczowe znaczenie wielopłaszczyznowej współpracy między instytucjami. Zachęcał przedstawicieli sieci i punktów informacyjnych do organizowania Dialogów Obywatelskich oraz angażowanie się w unijne kampanie informacyjne (investUE#EUandmeEU protects). To sposób na efektywne przekazanie wiedzy o tym, jak Unia wpływa na życie codzienne mieszkańców Europy oraz jak można bezpośrednio w nim uczestniczyć. Jeszcze w tym roku Przedstawicielstwo KE przygotuje m.in. kampanię zachęcającą Polaków do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku.

Spotkanie sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce

Wagę udziału w wyborze eurodeputowanych poruszyła również Urszula Mojkowska, reprezentująca Parlament Europejski. Przypomniała, że w 2014 roku frekwencja w Polsce nie przekroczyła 24 proc., mimo że zdecydowana większość społeczeństwa deklaruje poparcie dla członkostwa we wspólnocie. Mojkowska zaprezentowała założenia kampanii internetowej “Tym razem głosuję“, skierowanej głównie do młodych osób, która ma zachęcić do czynnego udziału w głosowaniu.

Podczas spotkania swoje działania komunikacyjne przedstawiły: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UEKrajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, sieć SME’s Envoy przy Komisji Europejskiej, sieć Enterprise Europe NetworkKrajowy Punkt Kontaktowy ds. programu LIFE oraz sieć rozstrzygania sporów finansowych FIN-NET.

Ponadto, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Eurodoradztwo PolskaSOLVITCentralnego Punktu Informacyjnego Funduszy EuropejskichEurodesk PolskaKrajowego Centrum EUROPASSEuropejskiego Centrum KonsumenckiegoEuropejskiej Sieci KonkurencjiPunktu Informacyjnego Unii Europejskiej w PolscePunktu Kontaktowego ds. ProduktówEuropejskiej Sieci Sądowej do spraw karnychEuropejskiej Sieci Sądowej do spraw cywilnych i handlowychURBACTSieci Informacji o Edukacji w Europie EURYDICEYour EuropeKrajowego Punktu Kontaktowego transnarodowego programu Interreg Europa Środkowaprogramu “Europa dla Obywateli” oraz programu “Kreatywna Europa”.

Broszura prezentująca działające w Polsce sieci i punkty informacyjne Unii Europejskiej dostępna jest TUTAJ.