W aucie bezpieczniej
Wprowadzenia tych nowych funkcji wymaga Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ogólnego, przyjęte w 2009 r. Jest to pojedynczy akt prawny, który zastąpił ponad 50 unijnych dyrektyw, nie obniżając przy tym żadnych norm bezpieczeństwa. Dzięki rozporządzeniu znacząco uproszczono europejskie przepisy dotyczące przemysłu motoryzacyjnego i zmniejszono obciążenia regulacyjne i administracyjne, z jakimi borykają się producenci samochodów.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: – Robimy wiele, żeby poprawić bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i wszystkich użytkowników dróg w Europie.Nowe przepisy znacząco podniosą poziom bezpieczeństwa pojazdów, ponieważ zmniejszą prawdopodobieństwo wypadków i złagodzą skutki tych, których nie uda się uniknąć. Będzie to konkretne osiągnięcie na koncie Unii Europejskiej. Trzeba też pamiętać, że Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ogólnego jest jednocześnie jednym z najszerzej zakrojonych uproszczeń naszego prawodawstwa – uchyla ono ponad 50 różnych dyrektyw i zastępuje je pojedynczym aktem prawnym.