VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Prezydent Miasta Lublin oraz Marszałek Województwa Lubelskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, organizowanym w dniach 25-26 września 2017 r. w Lublinie.

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

Kongres jest organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej. Patronat nad wydarzeniem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

3

 

W tym roku obrady toczyć się będą w co najmniej 10 liniach programowych (m.in. demokracja lokalna, innowacje, mobilność, polityka i bezpieczeństwo, nauka i edukacja, kultura czy modele pojednania). Tegoroczny Kongres jest również jedną z imprez obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia lokacji miasta Lublin na prawie magdeburskim. Oprócz paneli dyskusyjnych organizatorzy przygotowali szereg imprez towarzyszących, takich jak: wizyty studyjne, wystawy, pokazy filmowe oraz spotkania z intelektualistami i artystami z różnych części Europy.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można na stronie internetowej Kongresu www.kongres.lublin.eu, pod adresem e-mail: kongres@lublin.eu oraz numerami telefonów biura organizacyjnego Kongresu: +48 81 466 28 57 lub 59.

 

PL_LOGO_LMI_R_białe tlo CMYK