Unijny program szkolny: owoce, warzywa i mleko dla uczniów

Wraz z nowym rokiem szkolnym wznawiany jest unijny program “Owoce, warzywa i mleko w szkole”.

Inicjatywa ma na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Program obejmuje dystrybucję owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalne programy edukacyjne, aby uświadamiać uczniów o znaczeniu dobrego odżywiania i wyjaśniać, w jaki sposób żywność jest wytwarzana.

Wraz ze wzrostem liczby uczestniczących szkół inicjatywa dotycząca zdrowego odżywiania objęła w roku szkolnym 2017/2018  ponad 30 milionów dzieci w całej Unii Europejskiej.

W ramach programu na każdy rok szkolny przeznaczono 150 milionów euro na owoce i warzywa oraz 100 milionów euro na mleko i inne produkty mleczne. Chociaż uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, wszystkie państwa członkowskie UE zdecydowały się na udział w całości lub części programu. Alokacje krajowe dla wszystkich 28 państw członkowskich biorących udział w programie na rok szkolny 2018-19 zostały zatwierdzone i przyjęte przez Komisję Europejską w marcu 2018 r. Państwa członkowskie mają również możliwość dofinansowania części projektu z budżetu państwa.

Wybór dystrybuowanych produktów opiera się na względach zdrowotnych i środowiskowych, sezonowości, różnorodności i dostępności. Państwa członkowskie mogą zachęcać do lokalnych lub regionalnych zakupów, produktów ekologicznych, krótkich łańcuchów dostaw, korzyści dla środowiska, systemów jakości rolnictwa.

Rozprowadzaniu owoców, warzyw i mleka towarzyszy szereg działań edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym. Niemal wszystkie kraje ustanowiły komitety z udziałem władz i zainteresowanych stron w sektorze rolnictwa, zdrowia i edukacji, z których kilka spotkało się w ciągu roku szkolnego w celu nadzorowania działań.