Unijny “Kącik dla dzieci”
Można tam znaleźć informacje o prawach dziecka, a także gry, quizy i informacje o Unii oraz jej państwach członkowskich. “Kącik dla dzieci” został przygotowany w 22 oficjalnych językach UE. Jest on również powiązany z istniejącym już portalem “Kącik dla nauczycieli”.

W mediach bardzo dużo mówi się o Europie. Jednak nie zawsze można zrozumieć dlaczego i jak podejmowane są pewne decyzje w Unii Europejskiej. Fakt, że mają one wpływ na nasze codzienne życie jest niezaprzeczalny.

Wiedza na temat Unii Europejskiej nie jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych. Ważne jest, aby także młodzi ludzie jak najwcześniej dowiedzieli się, co to jest UE i jak funkcjonuje.

W związku z tym Komisja zdecydowała w Agendzie UE na rzecz praw dziecka o utworzeniu odrębnej strony internetowej dla dzieci w serwisie Europa. Młodzi ludzie w całej Europie i spoza niej mogą tam znaleźć gry, quizy i informacje na temat UE i tworzących ją państw.

Dzięki temu portalowi UE po raz pierwszy oferuje dzieciom informacje na swój temat, a także informacje o przysługujących dzieciom prawach, a wszystko w bardzo przystępnej formie.

Kącik dla dzieci składa się z trzech elementów:

Pierwszy element – sekcja z grami i quizami, gdzie dzieci w wieku od 6 do 16 lat mają dostęp do gier rozrywkowych i edukacyjnych stworzonych przez Komisję i inne instytucje.
Drugi element – sekcja o nazwie „Unia Europejska: z czym to się je?” gdzie znajduje się interaktywna mapa Europy oraz zabawne informacje na temat UE i wszystkich państw unijnych.
Trzeci element – sekcja o nazwie „Poznaj swoje prawa” z grami, prezentacjami wideo i informacjami dotyczącymi praw dziecka dla dwóch grup wiekowych.

Na stronach dzieci mogą bawić się w ojczystym języku – jednym z 22 oficjalnych języków UE.

Kącik dla dzieci powiązany jest także z istniejącym już portalem „Kącik dla nauczycieli”, zawierającym materiały, z których nauczyciele mogą korzystać, aby wyjaśnić swoim uczniom, dlaczego istnieje UE i jak funkcjonuje.

Znajduje się tam wybór doskonałych materiałów dydaktycznych, zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, przygotowanych przez ekspertów ze wszystkich państw członkowskich.

Link do strony: Link