Unijna alternatywa dla prywatnych emerytur

Dnia 3 września Komisja ds. Gospodarczych Parlamentu Europejskiego głosowała za wprowadzeniem zasad dotyczących osobistych produktów emerytalnych o standardowych cechach w całej UE. Będą konkurować z krajowymi produktami, zapewniając tym samym większy wybór osobom, które chcą oszczędzić na emeryturę.

Holenderska członkini ALDE, Sophie in ‘t Veld , która przygotowała stanowisko Parlamentu, powiedziała, że ​​głównym celem tego produktu będzie europejski nadzór: “To będzie produkt, któremu można zaufać. Osobisty, przewidywalny i opłacalny produkt emerytalny, niezależnie od lokalizacji w UE. Alternatywna propozycja emerytalna zawiera również jasny zestaw informacji, które należy przekazać oszczędzającemu, jak również obowiązkowe porady, aby upewnić się, że oszczędzający wie, co kupuje i czego może oczekiwać. ”

Czym są prywatne produkty emerytalne? 

Prywatne produkty emerytalne dają ludziom możliwość odłożenia pieniędzy na emeryturę. Są dobrowolne i uzupełniają wszystko, co masz prawo otrzymać z publicznego systemu emerytalnego i ze składek wpłaconych przez twojego pracodawcę (pracowników).

Chociaż nie jesteś zobowiązany do posiadania emerytury osobistej, może ona stanowić przydatne dodatkowe źródło dochodów po przejściu na emeryturę. Pieniądze, które wkładasz, są inwestowane w instrumenty finansowe. Istnieją również zachęty podatkowe związane z tego rodzaju oszczędzaniem.

Alternatywa UE

W krajach UE istnieje wiele prywatnych produktów emerytalnych, ale różnią się one znacznie. Ogólnoeuropejski produkt emerytalny (PEPP) ma na celu zapewnić prostą alternatywę dzięki standardowym funkcjom i przejrzystym kosztom, które można sprzedawać ponad granicami.

Oszczędzający mogliby skorzystać z większej przenośności, ponieważ mogą pracować w innym państwie członkowskim i nadal oszczędzać na emeryturę u tego samego dostawcy. Tymczasem dostawcy PEPP mogą sprzedawać swoje produkty na większym rynku i osiągać korzyści skali. Badania cytowane przez Komisję Europejską mówią, że aktywa pod zarządzaniem w osobistym rynku emerytalnego może wzrosnąć trzykrotnie do € 2100000000000 2030 roku w wyniku przepisów.

Oszczędzający będą mogli wybierać między różnymi opcjami inwestycyjnymi, wskazując w ten sposób poziom ryzyka, z którym są zadowoleni. Ci, którzy wybiorą opcję domyślną, będą mieli gwarancję odzyskania całego zainwestowanego kapitału. Ponadto oszczędzający będą mogli przejść na innych dostawców takich produktów po ograniczonym koszcie.

Opodatkowanie

Zachęty podatkowe mogą być kluczowe dla tego, czy ludzie skorzystają z prywatnych produktów emerytalnych. W odrębnym zaleceniu dla Rady Komisja do Spraw Gospodarczych argumentuje, że PEPP powinny korzystać z preferencyjnego traktowania podatkowego przez poszczególne kraje, aby przyciągnąć oszczędzających.

Opcje obejmują każdy kraj dający PEPP takie preferencyjne traktowanie podatkowe, jak inne produkty krajowe lub wszystkie kraje UE uzgadniające wspólnie określone ulgi podatkowe. Podobnie jak w przypadku wszystkich kwestii związanych z podatkami, uzgodnienie wspólnego podejścia do zachęt wymagałoby jednomyślności wśród państw członkowskich.

Kolejne kroki

Posłowie przystąpią teraz do negocjacji z Radą i Komisją, aby dojść do porozumienia w sprawie zasad dotyczących ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych