Unia walczy z narkotykami
W 2010 r. UE zidentyfikowała rekordową liczbę 41 substancji psychoaktywnych – rok wcześniej lista ta liczyła 24 pozycje. Narkotyki są coraz częściej dostępne przez internet i szybko rozprzestrzeniły się w wielu państwach UE. Na rynku ciągle pojawiają się nowe substancje.

W ciągu ostatnich dwóch lat nowa substancja wchodzi do obiegu co tydzień. Państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie powstrzymać zjawiska rozprzestrzeniania się narkotyków – zacieśnienie kontroli na poziomie krajowym może po prostu zmusić przestępców do przeniesienia produkcji narkotyków do sąsiednich krajów lub do zmiany dróg przerzutu. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego UE zyskała nowe narzędzia do walki z plagą narkotyków. W najbliższych miesiącach Komisja opracuje jaśniejsze i bardziej skuteczne zasady zwalczania niebezpiecznych nowych narkotyków i handlu, zarówno narkotykami, jak i substancjami chemicznymi wykorzystywanymi do ich produkcji.

– Nowe narkotyki syntetyczne stają się – w niespotykanym dotąd tempie – coraz powszechniej dostępne w Europie. Ponadto handel narkotykami stał się jednym z najczęstszych przestępstw transgranicznych w Unii Europejskiej – powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Reakcja Europy wobec narkotyków musi być jednoznaczna i zdecydowana. Dlatego właśnie potrzebujemy skoordynowanych działań na poziomie UE, aby przerwać dostawy i zmniejszyć popyt, także poprzez stosowanie odstraszających sankcji karnych. Konieczne są skuteczne zasady, pozbawione luk prawnych, tak aby zwłaszcza młodzi ludzie nie wpadali w pułapkę konsumpcji niebezpiecznych narkotyków, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla ich zdrowia – dodała.

Zgodnie z wynikami niedawnego badania Eurobarometru nowe narkotyki syntetyczne, które mogą być równie niebezpieczne co substancje zakazane, stają się coraz bardziej popularne – do kontaktu z nimi przyznało się 5% Europejczyków. Najwyższy odsetek odnotowano w Irlandii (16%), Polsce (9%), na Łotwie (9%), w Wielkiej Brytanii (8%) oraz Luksemburgu (7%). Badanie wykazało również, że we wszystkich 27 państwach członkowskich UE zdecydowana większość osób w wieku od 15 do 24 lat jest zdania, że należy zakazać tego rodzaju substancji.

Aby stawić czoła temu rosnącemu zagrożeniu, Komisja zaproponowała nowe podejście polegające na bardziej stanowczej reakcji Europy wobec narkotyków. Podejście to zakłada:
– bardziej skuteczne przepisy UE dotyczące nowych substancji psychoaktywnych, umożliwiające UE szybszą reakcję, w tym możliwość wprowadzenia tymczasowego zakazu oraz zwalczanie sprzedaży takich substancji przez Internet;
– nowe przepisy unijne pozwalające zwalczać transgraniczny handel narkotykami na mocy przepisów prawa karnego: Komisja doprecyzuje definicję przestępstw i sankcji oraz nałoży na państwa członkowskie bardziej rygorystyczne zobowiązania w zakresie sprawozdawczości;
– nowe przepisy UE w celu wzmocnienia kontroli nad substancjami chemicznymi wykorzystywanymi do produkcji narkotyków;
– bardziej skuteczne zasady umożliwiające pozbawianie handlarzy narkotyków ich zysków finansowych: w najbliższych tygodniach Komisja zaproponuje przepisy dotyczące konfiskaty i odzyskiwania aktywów powiązanych z poważną przestępczością, w tym handlem narkotykami;
– ściślejszą współpracę na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza z krajami tranzytu i produkcji spoza UE, jak również z krajami uznawanymi za główne punkty wejścia dla narkotyków w Europie.

Szczegółowe informacje
Polityka antynarkotykowa Komisji Europejskiej: Link