Unia robotów
Przedstawiciele instytutów badawczych oraz europejskich producentów w sektorze robotyki wraz z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, podpisali protokół ustaleń, który jest pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia PPP w 2013 r. Komisja jest zdania, że w przyszłości PPP wzmocni branżę robotyki w UE.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej, powiedziała: Silny sektor robotyki jest istotny dla przyszłej konkurencyjności Europy. Rozwój branży robotyki oznacza powstawanie nowych miejsc pracy i wzmocnienie europejskiego sektora produkcyjnego.

Robotyka jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Europy. Dzięki stosowaniu miliona robotów przemysłowych na całym świecie tworzone są lub utrzymywane trzy miliony miejsc pracy. Europejska branża robotyki osiąga bardzo dobre wyniki, odpowiada w przybliżeniu za jedną czwartą światowej produkcji w dziedzinie robotyki przemysłowej i posiada 50 proc. udziału w rynku robotyki usługowej. Oczekuje się, że krajowy rynek robotyki oraz rynek robotyki usługowej zwiększą się w najbliższych latach o 40 proc., przy czym największy wzrost będzie miał miejsce w takich dziedzinach, jak służby ratownicze i bezpieczeństwa oraz profesjonalne usługi sprzątania. Do 2020 r. możliwe jest osiągnięcie przez robotykę usługową udziału w rynku o wartości ponad 100 mld euro rocznie.

PPP w dziedzinie robotyki ma na celu:

1. opracowanie strategicznych celów dla robotyki w Europie oraz wspieranie ich realizacji;
2. poprawę konkurencyjności przemysłowej Europy poprzez innowacyjne technologie w zakresie robotyki;
3. dostarczanie produktów i usług w zakresie robotyki, które mogłyby stanowić ważne narzędzie w rozwiązywaniu problemów społecznych w Europie;
4. wspieranie tworzenia sieci kontaktów w ramach środowiska związanego z robotyką w Europie;
5. promowanie europejskiej robotyki;
6. docieranie do istniejących i nowych użytkowników i rynków;
7. udział w opracowywaniu kierunków polityki i rozwiązywaniu problemów zagadnień etycznych, prawnych i społecznych.

Prywatni partnerzy w PPP (ze środowiska akademickiego i przemysłu) przygotowują obecnie wniosek w sprawie PPP, który ma zostać zbadany i formalnie zatwierdzony przez Komisję.