Unia razem z Gatesem
Umowa ustanawia nowe partnerstwo strategiczne na rzecz badań w tej dziedzinie. W latach 2007-2011 fundacja i Komisja Europejska wydały na badania poświęcone chorobom zakaźnym związanym z ubóstwem w sumie około 2,4 mld euro (3,1 mld dolarów), finansując prace nad ponad 20 nowymi i ulepszonymi produktami medycznymi.

W ramach partnerstwa finansowane będą badania nad metodami leczenia, które poprawią stan zdrowia i jakość życia chorych w krajach rozwijających się. UE i Fundacja Gatesów będą wspierać przyśpieszenie prac nad niezbędnymi lekarstwami i szczepionkami oraz środkami diagnostycznymi, ale też będą starać się zapewnić trwały dostęp po przystępnej cenie do tych nowych rozwiązań, tak aby mogły one szybko trafić do osób w największej potrzebie.

Fundacja Gatesów i Komisja Europejska planują ufundować wspólną nagrodę za innowacje, która zostanie wręczona podczas kongresu innowacji w 2014 r. Nagroda ma być przyznawana za innowacje, które są odpowiedzią na aktualne wyzwania w dziedzinie zdrowia na świecie.

Komisja i Fundacja Gatesów będą też wspólnie finansować badania kliniczne służące opracowaniu nowych narzędzi leczenia i profilaktyki wirusa HIV, gruźlicy, malarii i innych chorób zakaźnych, którym zwykle poświęca się mniej uwagi, takich jak choroba biegunkowa, owrzodzenie Buruli, jaglica, filariozy limfatyczne czy śpiączka afrykańska. Prace te będą prowadzone w dużej mierze w ramach Partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP) – sztandarowej inicjatywy Unii Europejskiej, w której uczestniczy obecnie 16 krajów europejskich i 30 krajów partnerskich z Afryki Subsaharyjskiej.

źródło i więcej informacji: Link