Unia gasi niedopałki
Z danych wynika, że wprowadzenie papierosów o zmniejszonym ryzyku wywołania pożaru (reduced ignition propensity – RIP) może zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar pożarów o ponad 40 proc. Takie papierosy gasną same, a więc jest mniej prawdopodobne, że wywołają pożar. Ten środek bezpieczeństwa jest już stosowany w niektórych państwach na świecie (w USA, Kanadzie i Australii); w UE od kwietnia 2010 r. stosuje go Finlandia.

Od dnia 17 listopada 2011 r., kiedy w Dzienniku Urzędowym UE zostaną opublikowane nowe normy bezpieczeństwa, wszystkie papierosy sprzedawane w Europie będą musiały te wymogi spełnić. Rolą krajowych organów będzie egzekwowanie przestrzegania tego nowego środka bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nie ma bezpiecznych papierosów, najbezpieczniej jest nie palić w ogóle! Niektórzy jednak decydują się palić papierosy. W tej sytuacji nowe normy bezpieczeństwa, które niebawem wejdą w życie, nałożą na producentów papierosów wymóg produkowania wyłącznie papierosów o zmniejszonym ryzyku wywołania pożaru, co potencjalnie ochroni setki obywateli przed zagrożeniem pożarowym – przypomina jednocześnie unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli.

Ochrona przed zagrożeniem pożarowym

Dane z państw członkowskich za lata 2003–2008 świadczą o tym, że co roku w UE dochodzi do ponad 30 tys. pożarów wywołanych niedopałkami papierosów. Ginie w nich ponad 1 tys. osób a 4 tys. odnoszą obrażenia. Doświadczenie Finlandii, gdzie liczba ofiar pożarów wywołanym niedopałkami papierosów zmniejszyła się o 43 proc., sugeruje, że w UE co roku można by uratować przed śmiercią blisko 500 osób.

Należy podkreślić, że tytoń stanowi w Europie największe ryzyko zdrowotne, którego można uniknąć. Jest on przyczyną ponad pół miliona zgonów rocznie w UE. Komisja jest stale zaangażowana w działania na rzecz „Europy wolnej od dymu tytoniowego”. W tym celu prowadzi kampanię pt. „Eks-palacze – nic ich nie zatrzyma” Link (zob. IP/11/710 Link oraz MEMO/11/405 Link).

Na czym polegają nowe normy bezpieczeństwa?

Zmiana wymagana na podstawie nowych norm bezpieczeństwa dotyczy zmniejszenia zdolności zapłonu papierosów, a więc możliwości wywołania pożaru przez pozostawiony niedopałek. Producenci bibułek papierosowych dokonali zmiany sposobu produkcji, która polega na wstawieniu dwóch obręczy grubszego papieru w dwóch punktach wzdłuż papierosa. Jeśli papieros zostanie pozostawiony bez nadzoru, palący się tytoń dotrze do jednej z tych obręczy i wówczas papieros powinien sam zgasnąć, ponieważ obręcz ta ogranicza dostęp powietrza / tlenu. Papieros RIP ma krótszy czas palenia się, co zmniejsza ryzyko zapalenia się mebli, pościeli lub innych materiałów.

Kontekst

Nowe normy zostały opracowane na podstawie dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, która zobowiązuje producentów do wprowadzania na rynek wyłącznie bezpiecznych produktów.

W 2008 r., po dyskusjach z państwami członkowskimi, przemysłem tytoniowym i producentami bibułek papierosowych oraz organizacjami pozarządowymi, Komisja Europejska określiła wymogi bezpieczeństwa, a następnie zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) o opracowanie właściwych norm, które będą stosowane przez państwa członkowskie do oceny zgodności z przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.