Unia celna w praktyce

Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie danych dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej w UE [zob. tutaj] i zawiera informacje o kategoriach zatrzymanych towarów, państwach ich pochodzenia, prawach własności intelektualnej, które mogą być naruszone i środkach transportu wykorzystywanych do ich przewozu.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych oraz podatków i ceł, powiedział: – Byłem naocznym świadkiem, jak doskonale funkcjonariusze służby celnej w całej UE radzą sobie z przypadkami podrabianych, a czasem i niebezpiecznych towarów. Jednak działalność przestępcza, której celem jest zalanie naszego rynku wewnętrznego podrabianymi i nielegalnymi produktami, nie słabnie. Komisja nadal współpracować będzie ze służbami celnymi, partnerami międzynarodowymi i przemysłem, aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony praw własności intelektualnej w UE.

Wśród zatrzymanych artykułów najwięcej jest papierosów (27 proc.), natomiast artykuły codziennego użytku, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, takie jak żywność i napoje, artykuły toaletowe, leki, zabawki i elektryczne artykuły gospodarstwa domowego łącznie stanowią 25,8 proc. tych artykułów. Tak jak w poprzednich latach, towary podrobione pochodzą głównie z Chin (41 proc.), a następnymi najczęstszymi krajami pochodzenia są: Czarnogóra, Hongkong, Malezja i Benin.

Z Beninu pochodziło najwięcej podrobionych środków spożywczych, Meksyk był głównym źródłem pochodzenia podrabianych napojów alkoholowych, a Maroko – innych napojów. Malezja przodowała w tym względzie w zakresie artykułów toaletowych, Turcja –ubrań, a Hongkong – telefonów komórkowych i akcesoriów, kart pamięci, sprzętu komputerowego, CD i DVD oraz zapalniczek. Podrabiane papierosy pochodziły głównie z Czarnogóry, a leki – z Indii. W ponad 91 proc. przypadków przechwycone produkty były niszczone lub – we współpracy z posiadaczem praw do danego znaku towarowego – wszczynane było odpowiednie postępowanie o naruszenie takich praw.

Komisja publikuje sprawozdania z działalności służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej co roku od 2000 r. Ich podstawą są dane przekazywane Komisji przez służby celne państw członkowskich. Takie dane są również cennym źródłem informacji na potrzeby przeprowadzanej przez OECD analizy naruszeń praw własności intelektualnej.

Unia celna

Unia celna stanowi jedyne w swoim rodzaju rozwiązanie na świecie. Jest jednym z kluczowych elementów Unii Europejskiej i ma zasadnicze znaczenie dla jednolitego rynku. Dzięki temu, że wszystkie państwa członkowskie stosują te same przepisy o przychodach i ochronie konsumentów na granicach zewnętrznych UE, towary odprawione przez organy celne jednego państwa członkowskiego można swobodnie przemieszczać na terenie całej Unii.

28 służb celnych państw UE musi działać jak jeden urząd, a zarazem ułatwiać handel oraz chronić zdrowie i bezpieczeństwo obywateli europejskich. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ UE jest jednym z największych na świecie bloków handlowych. W 2015 r. wymiana handlowa prowadzona przez UE stanowiła prawie 15 proc. handlu światowego, a wartość objętych nią towarów wyniosła 3,5 bln euro. Taki poziom handlu międzynarodowego wymaga szybkiej i efektywnej obsługi milionów deklaracji celnych rocznie.

Nowe przepisy celne

W czerwcu 2013 r. przyjęto nowe przepisy dotyczące egzekwowania praw własności intelektualnej przez służby celne (zob. MEMO/11/332 i MEMO/13/527). Rozporządzenie to weszło w życie i stosowane jest w UE od 1 stycznia 2015 r. Gwarantuje ono lepszą ochronę własności intelektualnej.

Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie na temat egzekwowania praw własności intelektualnej przez służby celne UE: rezultaty na granicy UE w 2015 r.