Unia bliżej NATO

Zacieśnienie współpracy z NATO zostało zapisane w konkluzjach ostatniej, nieformalnej Rady Europejskiej.

(…) Rada Europejska wezwała do dalszego zacieśnienia tego związku, w świetle naszych wspólnych celów i wartości oraz ze względu na bezprecedensowe wyzwania z Południa i Wschodu. Ten nowy ambitny cel powinien mieć formę przyspieszonej praktycznej współpracy w wybranych dziedzinach. Nowy impuls nadany współpracy UE–NATO będzie się wiązał z pełną otwartością i pełnym poszanowaniem autonomii decyzyjnej i procedur obu organizacji, w oparciu o zasadę inkluzywności i bez uszczerbku dla szczególnego charakteru polityki bezpieczeństwa i obrony któregokolwiek z państw członkowskich. W lipcu w Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej wydadzą wspólną deklarację z sekretarzem generalnym NATO.

Uwaga redakcje!

Materiały dla mediów (łącznie z transmisjami niektórych wydarzeń) będą dostępne poprzez serwis audiowizualny Komisji Europejskiej. Są one udostępniane bezpłatnie, w jakości emisyjnej.

Informacje również na stronie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.