Umowa z Japonią od lutego

Parlament Europejski zatwierdził umowy o partnerstwie gospodarczym i strategicznym UE-Japonia. Wynegocjowana przez KE umowa handlowa jako pierwsza w historii zawiera jasne odniesienie do paktu klimatycznego z Paryża. Dzięki porozumieniu handlowemu powstanie strefa wolnego handlu obejmująca 635 mln osób i jedną trzecią światowego PKB.

Umowa o partnerstwie strategicznym jest pierwszą w historii dwustronną umową ramową między UE a Japonią. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział z tej okazji: Niemal pięć wieków po tym, jak Europejczycy nawiązali pierwsze stosunki handlowe z Japonią, wchodzi w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, która wzajemnym stosunkom handlowym, politycznym i strategicznym nada całkowicie nowy wymiar. Winszuję Parlamentowi Europejskiemu wyniku głosowania. Wzmacnia on jednoznaczne przesłanie Europy: z bliskimi partnerami i przyjaciółmi, takimi jak Japonia, będziemy nadal bronić otwartego, korzystnego dla wszystkich i opartego na zasadach handlu. Więcej niż słowa lub intencje: umowa ta przyniesie znaczne i wymierne korzyści przedsiębiorstwom i obywatelom w Europie i Japonii.

Wynik głosowania jest równoznaczny z podjętą wcześniej podobną decyzją Zgromadzenia Narodowego Japonii, a zatem kończy parlamentarną ratyfikację umowy przez obu partnerów. Umożliwia to wejście w życie umowy w dniu 1 lutego 2019 r. Od tego momentu unijne przedsiębiorstwa, rolnicy, pracownicy i konsumenci zaczną korzystać z prostszego i szybszego handlu między UE a Japonią.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström dodała: – Partnerstwo gospodarcze z Japonią – największa strefa handlu, jaka była dotychczas przedmiotem negocjacji – już zaraz stanie się rzeczywistością. Przyniesie ono wyraźne korzyści przedsiębiorstwom, rolnikom, usługodawcom i innym grupom. Korzyści te idą też w parze ze zobowiązaniem obu stron, że będą przestrzegać najwyższych standardów, jeśli chodzi o naszych pracowników, konsumentów i o środowisko. To dobra wiadomość dla UE i wszystkich zwolenników otwartego i sprawiedliwego systemu handlu międzynarodowego.

Dzięki umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią zniesiona zostanie przeważająca większość sięgających łącznie 1 mld euro ceł, jakie corocznie płacą unijne przedsiębiorstwa eksportujące do Japonii. Zniknie też szereg obowiązujących od wielu lat barier regulacyjnych dotyczących na przykład samochodów. Umowa spowoduje też otwarcie japońskiego rynku, który obejmuje 127 mln konsumentów, dla kluczowych unijnych produktów rolnych oraz zwiększy możliwości eksportowe UE w wielu innych sektorach. Umowa wzmocni ponadto współpracę między Europą i Japonią w różnych obszarach i stanowić będzie potwierdzenie ich wspólnych dążeń do zrównoważonego rozwoju. Ponadto po raz pierwszy zawarto w umowie specjalną deklarację w sprawie porozumienia klimatycznego z Paryża.

Najważniejsze elementy umowy o partnerstwie gospodarczym

Umowa ta:

  • zniesie cło na wiele rodzajów serów, np. gouda i cheddar (które obecnie wynosi niemal 30 proc.) oraz na wina (obecnie średnio 15 proc.);
  • umożliwi UE znaczne zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii i stworzy dodatkowe możliwości eksportu produktów z wieprzowiny;
  • za pomocą tzw. oznaczeń geograficznych zapewni ochronę ponad 200 wysokiej jakości europejskich specjalności lokalnych w Japonii, a także ochronę wybranych japońskich oznaczeń geograficznych w UE;
  • zniesie cła na produkty przemysłowe w sektorach, w których UE jest bardzo konkurencyjna, takich jak kosmetyki, chemikalia, wyroby włókiennicze i odzieżowe;
  • zobowiązuje Japonię do przestrzegania międzynarodowych norm w zakresie samochodów, co znacznie ułatwia wywóz samochodów z UE do Japonii;
  • otwiera rynki usług, w szczególności dla usług finansowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu;
  • zagwarantuje unijnym przedsiębiorstwom dostęp do obszernych rynków zamówień publicznych w 54 dużych miastach japońskich; usunie przeszkody w udzielaniu zamówień publicznych w – mającym duże znaczenie gospodarcze – sektorze kolejowym.

Umowa zawiera kompleksowy rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi; określa najwyższe standardy ochrony pracy, bezpieczeństwa, środowiska i konsumentów oraz wzmacnia działania UE i Japonii w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu, a także w pełni zabezpiecza usługi publiczne. Zawiera ona również rozdział dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który jest szczególnie istotny, ponieważ 78 % obecnych eksporterów do Japonii to mniejsze przedsiębiorstwa.

Jeżeli chodzi o ochronę danych, UE i Japonia zakończyły w dniu 17 lipca br. negocjacje w sprawie odpowiedniego stopnia wzajemnej ochrony, które uzupełnią umowę o partnerstwie gospodarczym. Chodzi przy tym o wzajemne uznawanie systemów ochrony danych jako „równoważnych”, co umożliwi bezpieczny przepływ danych między UE i Japonią, tworząc największy na świecie obszar bezpiecznego przepływu danych.

Umowa o partnerstwie strategicznym, aby zacieśnić współpracę

Japonia i UE podzielają silne zaangażowanie na rzecz demokracji, ochrony praw człowieka, wolnego i otwartego handlu, multilateralizmu oraz porządku opartego na prawie. Japonia jest wieloletnim partnerem strategicznym UE i ważnym sojusznikiem na arenie międzynarodowej.

Umowa o partnerstwie strategicznym przyczyni się do dalsze pogłębienia stosunków między UE a Japonią, większego zaangażowania w szerokie spektrum globalnych, regionalnych i dwustronnych kwestii tematycznych oraz wzmocnienia dialogu w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Umowa potwierdza wspólne wartości i zasady, które są podstawą partnerstwa między UE a Japonią, w tym praw człowieka, demokracji, multilateralizmu i praworządności.

Japonia jest krajem, z którym już teraz bardzo ściśle współpracujemy. W wyniku dzisiejszego głosowania nasze partnerstwo wzmocni się jeszcze bardziej. Na forach wielostronnych Japonia jest kluczowym partnerem UE. Nasza nowa umowa pomoże nam jeszcze lepiej współpracować w wielu dziedzinach i pogłębiać kontakty międzyludzkie, z korzyścią zarówno dla obywateli UE, jak i obywateli Japonii, powiedziała wysoka przedstawiciel Federica Mogherini.

Umowa o partnerstwie strategicznym pobudzi dialog i współpracę między Unią Europejską a Japonią w kwestiach, które są przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, łączność, zmiana klimatu, środowisko, energia, kwestie cybernetyczne, zatrudnienie i sprawy społeczne, a także kontakty międzyludzkie.

Ramy czasowe umów i dalsze kroki

Negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym i umowy o partnerstwie gospodarczym rozpoczęto w 2013 r. Obie umowy podpisano podczas szczytu UE–Japonia w dniu 17 lipca 2018 r.

W dniach 29 listopada i 8 grudnia br. obie izby Zgromadzenia Narodowego Japonii ratyfikowały umowę o partnerstwie gospodarczym. Wyrażona dzisiaj zgoda Parlamentu Europejskiego toruje drogę do zawarcia i wejścia w życie umowy handlowej. Oczekuje się, że pozostałe formalności zostaną dopełnione na czas, aby umowa stała się skuteczna od 1 lutego 2019 r.

Wejście w życie umowy o partnerstwie strategicznym wymaga również ratyfikacji przez państwa członkowskie UE, ale znaczną część umowy będzie można już tymczasowo stosować na początku 2019 r.