Umowa CETA: szanse dla UE i Polski

W Dialogu Obywatelskim, który odbył się w piątek 7 kwietnia na Uczelni Vistula, uczestniczyli studenci, przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych, środowisk eksperckich, przedsiębiorców, producentów rolnych i organizacji konsumenckich. Osią dyskusji była umowa CETA – Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada podpisane 30 października 2016 r. Umowa znosi niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe, a także liberalizuje handel usługami. 15 lutego 2017 r. Parlament Europejski poparł umowę, zamykając tym samym proces jej ratyfikacji na poziomie instytucji Unii Europejskiej.

Polski rząd dał zielone światło tej umowie, po otrzymaniu takiego samego sygnału ze strony kanadyjskiej przejdziemy do wdrożenia umowy. Z punktu widzenia rządu będziemy przyglądać się konsekwencjom przez najbliższych kilka miesięcy. Możemy oczekiwać, że do końca tego roku umowa zostanie omówiona w polskim parlamencie – taka deklaracja padła z ust podsekretarza stanu Tadeusza Kościńskiego, pytanego o ratyfikację krajową.

Odpowiedź była znacząca w kontekście przyszłości, gdyż do momentu ratyfikowania CETA przez parlamenty krajów UE, umowa będzie obowiązywała tylko w części handlowej, zaś pełne wejście porozumienia w życie będzie możliwe dopiero po akceptacji przez wszystkie państwa wspólnoty.

Odpowiadając na pytania zadawane przez obywateli, komisarz Malmström wskazywała na wiele plusów umowy CETA dla Polski, wśród których wymieniła m.in. zniesienie 98 proc. ceł, otworzenie rynków (także kanadyjskiego rynku zamówień publicznych), czy ułatwienie wielu grupom zawodowym dostępu do pracy w Kanadzie.

Wiele miejsc pracy w Polsce zależy od eksportu na zewnątrz UE, więc CETA powinna być i jest bardzo ważną umową – mówiła komisarz Malmström. – W Europie nie obniżamy standardów: normy GMO, zakaz stosowania hormonów w żywności – te regulacje zostają i żadna umowa tego nie zmieni. Wynegocjowaliśmy tę umowę w sposób transparentny. Rządy mogły zaprezentować swoje obawy, uwzględnialiśmy zdanie krajów w negocjacjach, na tyle, na ile to było możliwe. Do tej pory firmy czasem spotykały się z utrudnieniami w handlu. Po wejściu w życie umowy, wejście na rynek zagraniczny, w tym na rynek kanadyjski, dla wielu przedsiębiorstw będzie ułatwione np. dla polskiej firmy INGLOT – kontynuowała komisarz.

Komisarz wskazała umowę CETA jako przykład jasnego, przejrzystego uregulowania spraw handlu zagranicznego. O konieczności walki z protekcjonizmem mówił Tadeusz Kościński: – Granice spowalniają handel. Jeśli mamy protekcjonizm i granice to cała gospodarka na tym cierpi.

Cecilia Malmström dodawała, że choć globalizacja jest faktem, to możemy na nią pozytywnie wpływać właśnie poprzez umowy takie jak CETA. Dodała, że protekcjonizm wzrasta na całym świecie, ale Europejczycy muszą pokazywać, że są otwarci, umieją współpracować i dawać dobry przykład, także w dziedzinie handlu międzynarodowego.

Komentując obawy obywateli związane z ratyfikowaniem umowy Malmström i Kościński byli zgodni, że często są one wynikiem braku rzetelnych informacji: – Nie wszyscy rozumieją, o co chodzi w umowie CETA. Tymczasem przysłuży się ona małym i średnim przedsiębiorcom, którzy – ponosząc mniejsze opłaty – zwyczajnie zyskają – przekonywał Kościński.

Państwa członkowskie upoważniły Komisję Europejską do negocjowania umów w ich imieniu, w interesie wszystkich. Te same kraje biorą na siebie odpowiedzialność wytłumaczenia obywatelom, że ta umowa jest słuszna, bo daje wzrost gospodarczy, więcej miejsc pracy. To tylko niektóre z korzyści. KE jest współodpowiedzialna za umowę, wraz z państwami członkowskimi. Ale to organy krajowe mają w tej sprawie bezpośredni kontakt z obywatelami – skomentowała komisarz.

Bezpośrednio po zakończeniu Dialogu Obywatelskiego odbył się panel dyskusyjny dotyczący umowy CETA. Wśród poruszanych tematów znalazły się: makroekonomiczny wpływ umowy na kraje UE oraz spojrzenie na CETA prezentowane przez Kanadę, przedsiębiorców, środowisko rolnicze, organizacje pozarządowe, konsumentów. Analizowano także od strony politycznej i prawnej proces ratyfikacyjny umowy.

 

Więcej informacji: