Ujednolicone bony
Prawie 70 proc. rynku bonów to usługi telekomunikacyjne typu pre-paid, a w dalszej kolejności bony upominkowe i bony zniżkowe. Różnice w krajowych przepisach dotyczących podatku VAT w odniesieniu do bonów na towary lub usługi prowadzą jednak do poważnej niewydolności rynku. Zamiast czerpać rzeczywiste korzyści z rynku wewnętrznego przedsiębiorstwa napotykają problemy związane z podwójnym opodatkowaniem, jak również trudności w rozszerzaniu działalności ponad granicami. Nowe zasady opodatkowania mają na celu poprawę obecnej sytuacji.

– Bony na towary lub usługi, kupowane i sprzedawane w milionach każdego tygodnia, to dynamicznie rozwijający się rynek w Europie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by ten stale rosnący obszar rynku doznawał spowolnienia w wyniku niepewności i komplikacji związanych z przepisami podatkowymi. Dzięki zaproponowanym dzisiaj nowym zasadom dotyczącym podatku VAT jesteśmy w stanie stworzyć prawdziwie jednolity rynek dla bonów na towary lub usługi, z korzyścią dla przedsiębiorców, obywateli oraz organów podatkowych – stwierdził Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych.

W ramach proponowanych nowych zasad zostaną jasno zdefiniowane poszczególne kategorie bonów, zostaną również wskazane sposoby ich opodatkowania. Umożliwi to jednolite w całej Europie opodatkowanie transakcji dokonywanych przy wykorzystaniu bonów. Wniosek zawiera przepisy definiujące do celów podatku VAT bony na towary i usługi, jak również określające moment ich opodatkowania (tj. w chwili sprzedaży lub w chwili realizacji). Wniosek zawiera również zasady opodatkowania bonów występujących w łańcuchach dystrybucji oraz w odniesieniu do ogólnych środków płatniczych. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.