UE zwiększa pomoc humanitarną w Somalii

Unia Europejska przekazała dodatkowe 89,5 miliona euro na pomoc humanitarną dla Somalii i Dżibuti, ponieważ miliony osób zmagają się z konsekwencjami przedłużających się ekstremalnych warunków pogodowych.

Pomoc jest finansowana z Forum Partnerstwa Somalii, współorganizowanego przez Unię Europejską, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w dniach 16-17 lipca.

” Dewastujące skutki dwóch lat suszy i niedawne intensywne powodzie zbierają żniwo na życiu milionów ludzi w Somalii”, powiedział komisarz ds. Pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos  Stylianides . “Nasza pomoc będzie skierowana do najbardziej bezbronnych i zapewni wsparcie ratujące życie osobom dotkniętym wstrząsami klimatycznymi i wewnętrznymi konfliktami”.

Z pakietu pomocowego 89 milionów euro w ramach pomocy w nagłych wypadkach zostanie skierowane do Somalii, aby dotrzeć do społeczności przesiedlonych przez dotkliwe susze, koncentrując się na zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, zaopatrzenia w wodę i ochronie zwierząt gospodarskich, a także środków zdrowotnych przeciwko epidemiom.

Kolejne 500 000 euro trafi do Dżibuti, aby wesprzeć uchodźców w tym kraju (głównie uciekając przed konfliktem w Jemenie, ale także z Somalii, Etiopii i Erytrei), zapewniając wodę, urządzenia sanitarne i ochronę społecznościom zamieszkującym Al-Addeh, Hol Hol i Obozy dla uchodźców w Markazi.

Z kwotą 119 milionów euro przyznaną Somalii w samym 2017 r. UE drastycznie zwiększyła pomoc humanitarną dla tego kraju, pomagając uniknąć katastrofy podobnej do klęski głodu w 2011 r., Która spowodowała 260 000 zgonów.

Około połowa z 12 milionów mieszkańców Somalii jest niezdolnych do żywienia i potrzebuje pomocy humanitarnej, podczas gdy szacuje się, że 1,2 miliona dzieci zostanie dotkniętych niedożywieniem w 2018 roku. Kraj ma 2,6 miliona osób wewnętrznie przesiedlonych, a sytuacja pogorszyła się po kwietniowych powodziach, które dotknęły 427 000 osób i zmusiły do przesiedlenia 175 000 osób. Oprócz aspektów klimatycznych, w centrum kryzysu humanitarnego pozostaje konflikt w Somalii, a niepewność i przemoc oddziałują na cywili od dziesięcioleci, wpływając na źródła utrzymania i hamując postęp gospodarczy i rozwój.

W Dżibuti Unia Europejska udziela pomocy humanitarnej zarówno społeczności uchodźców, jak i społecznościom przyjmującym. Od 2012 r. krajowi przydzielono ponad 10 mln euro pomocy nadzwyczajnej. Fundusze humanitarne z Unii Europejskiej zapewniają uchodźcom m.in. dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych łączy się z długoterminowymi strategiami rozwoju, aby złagodzić wpływ szoków klimatycznych i promować odporność wśród dotkniętych społeczności.