UE zostaje obserwatorem GRECO

10 lipca 2019r. Komitet Ministrów reprezentujący 47 państw członkowskich Rady Europy zadecydował o przyjęciu wniosku Unii Europejskiej o zostanie obserwatorem w Grupie Państw przeciwko Korupcji (GRECO).

Witając tę decyzję, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: „Udział Unii Europejskiej w GRECO w roli obserwatora przybliża Unię Europejską i Radę Europy, dodatkowo wspiera nasze wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia zasad prawa i walki z korupcją w całej Europie. Bardzo dobrze pasuje to do tego w roku, w którym GRECO obchodzi 20-lecie”.

Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjørn Jagland, powiedział: „To kolejny przykład dobrej współpracy między Unią Europejską a Radą Europy. Działając wspólnie, aby chronić rządy prawa i zapobiegać korupcji, nasze działania będą bardziej skuteczne i będziemy mieć większy wpływ”.

Grupa Państw przeciwko Korupcji (GRECO) jest powołanym w 1999r. organem antykorupcyjnym Rady Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady, ponadto prowadzi platformę internetową do wyszukiwania dobrych praktyk w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji. Jego celem jest zwiększenie zdolności członków do walki z korupcją poprzez monitorowanie ich zgodności ze standardami antykorupcyjnymi. GRECO pomaga państwom zidentyfikować braki w krajowych politykach antykorupcyjnych, co prowadzi do niezbędnych reform legislacyjnych, instytucjonalnych i praktycznych. Obejmuje 47 państw członkowskich Rady Europy, Białoruś i Stany Zjednoczone Ameryki.