UE wita polskich nauczycieli
Wizyta studyjna rozpoczęła się od spotkania w warszawskiej siedzibie PKE. Grupa nauczycieli najbardziej aktywnych w promowaniu wiedzy o Unii Europejskiej w swoich szkołach została powitana w imieniu dyrekcji Przedstawicielstwa przezFilipa Skawińskiego, Szefa Wydziału Politycznego.

Opiekunka grupy, Ewa Modzelewska z Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej PKE, opowiedziała uczestnikom o roli Przedstawicielstwa i zadaniach poszczególnych wydziałów. Jak podkreślała, Przedstawicielstwo przywiązuje dużą wagę do współpracy ze szkołami m.in. wspierając konkursy o tematyce unijnej czy organizację lekcji europejskich.

Julia Wawryło z Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej oraz Ewa Michnowska z Biura Informacji Parlamentu Europejskiego opowiadały o projektach realizowanych we współpracy ze szkołami. Organizatorzy spotkania podkreślili, że cieszy ich zaangażowanie nauczycieli w unijne projekty i konkursy, bo to właśnie szkoły mogą na poziomie instytucjonalnym przekazywać uczniom wiedzę o Unii Europejskiej.

Pobyt w Brukseli obejmował dwa dni, podczas których nauczyciele odwiedzili Parlament Europejski i Komisję Europejską, podejrzeli pracę unijnej administracji, uczestniczyli w prelekcjach z pracownikami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również Parlamentarium, w którym można wybrać się w interaktywną, wirtualną podróż po historii Europy. Nauczyciele mieli również możliwość obejrzenia centrum audiowizualnego Komisji Europejskiej.

W wizycie uczestniczyli opiekunowie zespołów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – finalistów konkursu “Strzał w dziesiątkę” oraz nauczyciele warszawskich szkół biorący udział w Przeglądzie Dobrych Praktyk Edukacyjnych pt: “Razem ciekawiej”. Przegląd zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno –Społecznych i Szkoleń, którego partnerem było Przedstawicielstwo KE w Polsce.

Wyjazdy studyjne do Brukseli dla nauczycieli mają przybliżyć im działania Unii Europejskiej w wybranych dziedzinach oraz wyjaśnić funkcjonowanie instytucji unijnych. Zdobytą w ten sposób wiedzę uczestnicy wykorzystują potem w pracy z uczniami.

Wizyta studyjna w Brukseli odbyła się w dniach 24-26 marca 2015 r. i została przygotowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Dział Wizyt Komisji Europejskiej.